ข้ามไปหน้าหลัก

ไม่ว่าสถาบันของคุณจะเป็นของรัฐบาลหรือเอกชน โรงเรียนช่าง หรือมหาวิทยาลัยชั้นนำ ล้วนมีความเสี่ยงภัยที่แตกต่างกัน หากไม่ได้ทำการตรวจสอบ ความเสี่ยงเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ทำลายชื่อเสียง และอาจส่งผลให้มีการเลื่อนเปิดการเรียนการสอนอีกด้วย ผลกระทบเหล่านี้อาจส่งผลต่อการเงิน หรืออาจทำให้สถาบันของคุณต้องปิดตัวลง

วิศวกรประเมินความเสี่ยงภัยของชับบ์สามารถช่วยคุณในการแก้ไขปัญหา และควบคุมความเสี่ยงภัยเหล่านี้ได้ ตัวอย่างบริการที่เรามอบให้กับลูกค้าด้านสถาบันการศึกษา:

  • การคุ้มครองทรัพย์สิน โดยการระบุอุปกรณ์สำหรับสถานที่จัดเก็บสารเคมี เครื่องมือวิเคราะห์มูลค่าสูง กิจกรรมในห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักเรียน ห้องสมุด และของละสมศิลปะที่มีค่า
  • การประเมินการขัดข้องของอุปกรณ์
  • โปรแกรมควบคุมความเสี่ยงภัย
  • การตรวจสอบแบบป้องกันอัคคีภัย และอุปกรณ์ใช้ดับไฟต่างๆ ของการก่อสร้างอาคารใหม่
  • การตรวจสอบการให้บริการด้านอาหาร ซึ่งครอบคลุมความปลอดภัยของอาหารและพนักงานครัว
  • การประเมิน และการบรรเทาความเสี่ยงภัยต่อการลื่นล้ม
  • การป้องกันเครื่องจักร
  • การประเมินความปลอดภัยทางกายภาพ

วิศวกรประเมินความเสี่ยงภัยของชับบ์มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับสถานศึกษา เช่นเดียวกับสถานศึกษาของคุณ และมีประสบการณ์หลายต่อหลายปีในการป้องกันทรัพย์สิน และความรับผิดทั่วไป

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ