ข้ามไปหน้าหลัก

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี ผู้ให้บริการด้านเครือข่าย/โทรคมนาคม หรือผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์/ฮาร์ดแวร์ ฯลฯ ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงกับตลาดที่มีความผันผวนสูง และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยสิ่งทำให้ตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การหลอมรวมของสื่อดิจิตอล โซเชียลมีเดีย การวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก และคลาวด์คอมพิวติ้ง

คุณยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงภัยที่ค่อย ๆ ปรากฎ และขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ แม้กระทั่งพนักงาน รวมถึงผู้ค้า คู่ค้า ผู้จัดหาสินค้าและห่วงโซ่อุปทานของคุณ ยังต้องพบกับสิ่งใหม่ๆ เมื่อเผชิญกับภาวะที่ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผลิตในเวลาที่จำกัด รวมถึงยังมีความเสี่ยงภัยบนโลกไซเบอร์ที่ไม่เพียงเป็นการเปิดเผย เปลี่ยนแปลง หรือไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ ซึ่งมีการควบคุม และจัดเก็บอย่างดี แต่ยังเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย และทรัพย์สินได้อีกด้วย

เรามีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิศวกรรมประเมินความเสี่ยงภัย โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและสามารถแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถดำเนินงานต่อ และไม่มีข่าวเสียหาย ตัวอย่างบริการที่เรามอบให้ลูกค้าด้านเทคโนโลยีของเราได้แก่:

  • การประเมินความเสี่ยงภัยต่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ
  • การประเมินระบบตรวจจับ และหยุดยั้งอัคคีภัย การลดโอกาสที่จะเกิดเพลิงไหม้ การเก็บรักษาสารเคมี และการค้นหาและประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัย
  • แผนการควบคุมความเสี่ยงภัย
  • การตรวจทานความรับผิดอันเกิดจากผลิตภัณฑ์
  • การจัดการข้อผิดพลาดและความละเลย
  • การประเมินผลกระทบด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และผลกระทบที่ตามมา

บริการวิศวกรรมประเมินความเสี่ยงภัยของชับบ์ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าด้านเทคโนโลยีมาตั้งแต่อุตสาหกรรมนี้ถือกำเนิดขึ้นมา

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ