ประกันสะสมทรัพย์ สมาร์ท เซฟวิ่งส์ 12/4

ข้ามไปหน้าหลัก

เติมเต็มแผนเกษียณ ด้วยประกันเกษียณออมทรัพย์ รับเงินก้อน ลดหย่อนภาษีได้

เตรียมพร้อมเกษียณอย่างมั่นใจผ่านแบบประกันภัยเกษียณออมทรัพย์ ด้วยผลประโยชน์แบบเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา ให้คุณเลือกช่วงอายุการชำระเบี้ยประกันภัยได้ถึงครบอายุ 55 หรือ 60 ปี

สาววัยทำงานกำลังมองหาแบบประกันสะสมทรัพย์เพื่อเตรียมเกษียณ

ลักษณะเด่นของแบบประกันเกษียณออมทรัพย์

 • รับผลประโยชน์ 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์หลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่าเมื่อครบกำหนดสัญญา 
 • กรณีเสียชีวิตก่อนครบกำหนดสัญญา บริษัทฯ จะจ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์หลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด ขึ้นอยู่กับจำนวนใดมากกว่า
 • เลือกช่วงอายุการชำระเบี้ยประกันภัยได้
  • สำหรับแบบประกันภัยเกษียณออมทรัพย์ที่ให้ความคุ้มครองจนครบอายุ 60 ปี ด้วยระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยจนถึงครบอายุ 55 ปี เท่านั้น
  •  สำหรับแบบแบบประกันภัยเกษียณออมทรัพย์ให้ความคุ้มครองจนครบอายุ 65 ปี ด้วยระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยถึงครบอายุ 60 ปี เท่านั้น
 • สามารถซื้อความคุ้มครองอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามความต้องการ เช่น ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันโรคร้ายแรง เป็นต้น 
 • สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามเงื่อนไขกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้อง (อ่านรายละเอียด)

   

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

สำหรับแบบประกันเกษียณออมทรัพย์ที่ให้ความคุ้มครองจนครบอายุ 60 ปี

สำหรับแบบประกันเกษียณออมทรัพย์ที่ให้ความคุ้มครองจนครบอายุ 65 ปี

หมายเหตุ: % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

*หรือเงินเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์หลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
**หรือเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์หลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

ข้อกำหนดการรับประกันภัยเบื้องต้น

 • อายุรับประกันภัย
  • 20 – 50 ปี สำหรับแบบประกันเกษียณออมทรัพย์ที่ให้ความคุ้มครองจนครบอายุ 60 ปี
  • 20 – 55 ปี สำหรับแบบประกันเกษียณออมทรัพย์ที่ให้ความคุ้มครองจนครบอายุ 65 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท

ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย

 1. กรณีไม่เปิดเผยข้อเท็จจริง หรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ
 2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

รายละเอียดข้อยกเว้นความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ ผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันภัย

ให้ ชับบ์ ไลฟ์ ช่วยดูแลเป้าหมายในชีวิตของคุณ

ปรึกษาเรา เพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการด้านประกันชีวิตของคุณ