ข้ามไปหน้าหลัก

เนื่องจากความต้องการด้านพลังงาน การขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมของโลกกำลังเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ เช่นเดียวกับโอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์จากธรรมชาติ ถ้าคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหาและขนส่งจักรขนาดใหญ่เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น หรือลงทุนในพลังงานสะอาดในประเทศที่พัฒนาแล้ว กรมธรรม์นี้จะช่วยปกป้องความสูญเสีย ความเสียหาย และความล่าช้า

ความคุ้มครองที่โดดเด่น

ขอบเขตที่ครอบคลุม

กรมธรรม์ประกันภัยของเราครอบคลุมโปรเจ็กต์ต่างๆ ได้แก่:

  • โรงไฟฟ้าแก๊ส ถ่านหิน และนิวเคลียร์
  • พลังงานสีเขียวจากแสงอาทิตย์ ลม น้ำ และมวลชีวภาพ
  • ปิโตรเคมี กระดาษ และเยื่อไม้ รวมถึงพืชที่มีและไม่มีธาตุเหล็ก
  • สะพานและอาคารต่าง ๆ

ฝ่ายต่าง ๆ ที่ครอบคลุม

ห่วงโซ่อุปทานสำหรับโปรเจ็กต์โครงสร้างพื้นฐานสมัยใหม่ในปัจจุบันมีความเกี่ยวข้องกับผู้ผลิตจำนวนมากในหลากหลายประเทศ ซึ่งแตกต่างกันไปตามผู้ทำรับเหมาและเส้นทางการจัดส่งที่หลากหลายซับซ้อน โดยเกี่ยวข้องทั้งการขนส่งทางบก ทางทะเล ทางแม่น้ำ ทางรถไฟ ทางถนน หรือทางอากาศ

ผลิตภัณฑ์ Project Cargo Insurance ของเรามอบความคุ้มครองเพื่อตอบสนองความต้องการแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่:

  • เจ้าของและผู้ดูแล
  • ผู้รับเหมาและผู้รับเหมาหลัก
  • ผู้รับเหมาและผู้รับเหมาต่อ
  • ผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดหาสินค้า
  • ธนาคารและ/หรือสถาบันการเงิน

อาจกล่าวได้ว่า Project Cargo คือชุดการขนส่งสินค้าสำหรับโครงการก่อสร้างตามมูลค่าที่กำหนดของการขนส่งในช่วงเวลาหนึ่ง

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2559 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ