ข้ามไปหน้าหลัก

เราสามารถให้บริการโซลูชั่นและสิทธิประโยชน์มากมายแก่บริษัทขนส่งต่าง ๆ ที่ได้รับใบอนุญาตภายใต้ข้อกำหนดของตัวกลางด้านการประกันภัยภายในประเทศหรือบริษัทที่มีการจัดการผ่านทางตัวกลางภายนอกที่ได้รับอนุญาต

ความคุ้มครองที่โดดเด่น

โซลูชัน

 • ระบบ CargoAdvantage® ของ Chubb เป็นระบบการเสนอราคาและการออกประกันภัยการขนส่งทางทะเลให้กับผู้ขนส่งสินค้าทางเรือทางเว็บไซต์ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของชับบ์
 • ครอบคลุมการคุ้มครองความรับผิดของการขนส่งสินค้าหลายประเภท และความรับผิดทางวิชาชีพ
 • การประกันภัยการขนส่งทางทะเลหรือความรับผิดด้านการขนส่งทางทะเลเพิ่มเติมสำหรับการจัดการตามสัญญาที่ต้องการความคุ้มครองจำกัดเพิ่มขึ้นและ/หรือตัวเลือกการคุ้มครองที่ครอบคลุมกว้างกว่า

นอกจากนี้ เรายังสามารถทำงานกับธุรกิจที่มีหน้าร้าน ผู้ค้าปลีกออนไลน์และผู้ให้บริการขนส่งเพื่อพัฒนาความคุ้มครองของประกันภัยการขนส่งสินค้าทางเรือ ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองลูกค้าจากความเสี่ยงที่สินค้าที่ซื้อจากทั้งทางหน้าร้านหรือทางออนไลน์จะสูญหายหรือได้รับความเสียหาย

สิทธิประโยชน์

 • ระบบ CargoAdvantage ของ Chubb
 • โซลูชันการจัดการความเสี่ยงที่ออกแบบได้ตามความต้องการ
 • การปฏิบัติตามหลักการของระบบขนส่งและการขนส่งแบบแผนงานที่อย่างมีแบบแผน
 • ผู้ให้บริการประกันภัยการขนส่งทางทะเลที่เปี่ยมประสบการณ์
 • จำนวนเงินเอาประกันสูง
 • ดูแลความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าในระยะยาว
 • โปรแกรมในระดับนานาชาติที่ออกแบบให้ตอบสนองความต้องการแต่ละแบบ
 • ครอบคุมสินค้าหลากหลายประเภท
 • เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทั่วโลก

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2559 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ