ข้ามไปหน้าหลัก

เรานำความเชี่ยวชาญของการเป็นผู้รับพิจารณาประกันภัยที่มากด้วยประสบการณ์มาใช้ในการสร้างโซลูชันที่ออกแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายในการขนส่งสินค้าที่หลากหลาย ประกันภัยสำหรับเรือบรรทุกสินค้าของเราช่วยให้คุณเข้าถึงทีมจัดการด้านความเสี่ยงของเราซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจสถานที่เกิดเหตุและเจ้าหน้าที่แนะนำด้านการควบคุมความเสียหายซึ่งทำงานร่วมกับพนักงานจัดการสินไหมของเราอย่างใกล้ชิด

ความคุ้มครองที่โดดเด่น

ขอบเขตการดูแล

 • ประกันภัยสำหรับสินค้าขนส่งทางเรือแบบระยะสั้น แบบเปิด และแบบรายปี สำหรับการขนส่งสินค้าทางเรือภายในประเทศและระหว่างประเทศ
 • โซลูชันป้องกันความเสี่ยงสำหรับสินค้าที่ซับซ้อน มีอันตรายสูงกว่า ไม่ได้มาตรฐานและไม่ปกติ
 • ความคุ้มครองงานศิลปะที่มีมูลค่าสูง
 • ประกันภัยคลังเก็บสินค้าของการขนส่งทางทะเล
 • การขนส่งสินค้าที่สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มสำหรับตวามเสียหายสืบเนื่อง
 • ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางเรือสำหรับการขนส่งสินค้ามูลค่าน้อยในปริมาณมาก
 • ประกันภัยสำหรับการขนส่งสินค้าเที่ยวเดียว
 • ความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าพร้อมสิทธิในการเลือกซื้อความคุ้มครองสินค้า
 • ประกันภัยสำหรับการขนส่งสินค้าทางรถบรรทุก
 • ระบบเสนอราคาและ/หรือออกใบรับรองการประกันภัยสำหรับสินค้าขนส่งทางเรือทางเว็บไซต์

เราสามารถเสนอความคุ้มครองที่มีข้อจำกัดสูงได้สูงสุดถึง 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อการขนส่งต่อเที่ยว พร้อมทั้งมีขีดความสามารถในการซื้อประกันภัยเพิ่มโดยผ่านบริษัทที่เป็นสมาชิกในกลุ่มของชับบ์

สิทธิประโยชน์

 • ระบบ CargoAdvantage® ของ Chubb
 • โซลูชันการจัดการความเสี่ยงที่ออกแบบขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการแต่ละราย
 • การปฏิบัติตามหลักการของระบบขนส่งและการขนส่งแบบแผนงานอย่างมีแบบแผน
 • ผู้ให้บริการประกันภัยการขนส่งทางทะเลที่เปี่ยมประสบการณ์
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสูง
 • ดูแลความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าในระยะยาว
 • โปรแกรมในระดับนานาชาติที่ออกแบบให้ตอบสนองความต้องการแต่ละแบบ
 • ครอบคลุมสินค้าหลากหลายประเภท
 • มีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทั่วโลก

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2559 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมกับระบบ Cargo Plus

ผลิตภัณฑ์ Chubb Cargo PlusSM เป็นกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่มีการเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมกระบวนการขนส่งสินค้าทั้งการขนส่งระหว่างประเทศและภายในประเทศ โดยมีสิทธิประโยชน์หลัก ประกอบด้วย

 • สิทธิประโยชน์มากกว่า 15 รายการสำหรับการขนส่งสินค้าภายในประเทศ
 • สิทธิประโยชน์มากกว่า 30 รายการสำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศ

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ