ข้ามไปหน้าหลัก
แนะนำคาร์โก พลัส

คาร์โก พลัส มอบสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับการขนส่งสินค้าภายในประเทศ และได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้นสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เมื่อเทียบกับกรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งสินค้าแบบเดิม

กรมธรรม์ของคาร์โก พลัส ครอบคลุมความคุ้มครองสองส่วน ได้แก่

 • ความคุ้มครองการขนส่งสินค้าภายในประเทศ – กรมธรรม์สำหรับการขนส่งสินค้าภายในประเทศ รายปีที่มอบความคุ้มครองมากขึ้นด้วยสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม 15 รายการ สำหรับการขนส่งสินค้าภายในประเทศ
 • ความคุ้มครองสำหรับการส่งออกและนำเข้าสินค้า – กรมธรรม์สำหรับการขนส่งสินค้าทางทะเลที่มอบความคุ้มครองเพิ่มขึ้นด้วยสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม 30 รายการสำหรับการขนส่งสินค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ

ความแตกต่างจากประกันภัยการขนส่งสินค้าแบบเดิม

กรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลแบบเปิดและสินค้าระหว่างการขนส่ง คาร์โก พลัส
ประกันภัยการขนส่งสินค้าภายในประเทศ ประกันภัยสำหรับสินค้านำเข้าและส่งออก
 • เงื่อนไขความคุ้มครองสินค้าแบบมาตรฐาน
 • สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมโดยขึ้นอยู่กับการอนุมัติโดยผู้พิจารณารับประกันภัย
 • เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมสำหรับการขยายความคุ้มครอง
 • คุ้มครองการสูญหายหรือความเสียหายต่อสินค้า ที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในระหว่างจัดส่ง
 • สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมกว่า 15 รายการ
 • ขยายความคุ้มครองอัตโนมัติโดยไม่มีเบี้ยประกันเพิ่มเติม
 • เงื่อนไขความคุ้มครองล่าสุด (1/1/2009)
 • สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมกว่า 30 รายการ
 • ขยายความคุ้มครองอัตโนมัติโดยไม่มีเบี้ยประกันเพิ่มเติม

ความคุ้มครองที่โดดเด่น

 • คุ้มครองการขนย้ายซากภายในวงเงิน 10% ของทุนประกันภัย
 • คุ้มครองการจัดแสดงและนิทรรศการสูงสุด 250,000 เหรียญสหรัฐฯ
 • ความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับมูลค่าสินค้าสะสมของผู้เอาประกันภัย, ค่าบรรจุภัณฑ์, ค่าการรัดสินค้าใหม่, คุ้มครองอุปกรณ์ในการออกงานแสดงสินค้าและ สินค้าตัวอย่าง

เราสามารถเสนอความคุ้มครองที่มีข้อจำกัดได้สูงสุดถึง 25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อการขนส่งต่อเที่ยว พร้อมทั้งมีขีดความสามารถในการซื้อประกันภัยเพิ่ม โดยผ่านบริษัทที่เป็นสมาชิกในกลุ่มของชับบ์

เราคุ้มครองใครบ้าง

ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางที่ต้องการความคุ้มครองให้แก่สินค้าที่ตนจัดจำหน่าย

 • บริษัทขายปลีกและจัดจำหน่ายสินค้า
 • ผู้ประกอบการผลิต
 • บริษัทก่อสร้าง

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ