ข้ามไปหน้าหลัก

เมื่อสังคมพึ่งพาเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น บริษัทเทคโนโลยีอย่างคุณก็ต้องพบกับความเสี่ยงในการรับผิดต่อผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน การดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เช่นนี้ยิ่งแสดงให้เห็นว่าความคุ้มครองที่ออกแบบโดยเจ้าหน้าที่ค้ำประกันผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้นจึงจะเหมาะสมที่สุด และการประกันภัยนี้จะทำให้เราสามารถแสดงความเชี่ยวชาญเพื่อช่วยปกป้องธุรกิจของคุณได้อย่างดีที่สุด

ความคุ้มครองที่สำคัญ

ขอบเขตความคุ้มครอง

แพ็คเกจความรับผิดด้านเทคโนโลยี

 • ความรับผิดทางวิชาชีพ (ความผิดตกละเว้น)ความสูญเสียทางการเงินที่เกิดขึ้นจากข้อบกพร่องและความไม่สมบูรณ์หรือการบกพร่องในหน้าที่ รวมถึงความคุ้มครองจากความรับผิดในสัญญาซึ่งขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการทำงานและความรับผิดที่ยอมรับตามสัญญา (การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและข้อตกลงรับชดใช้)
 • ความรับผิดทางสื่อ (ทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัว และสื่อ)การฝ่าฝืนทรัพย์สินทางปัญญา การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การโฆษณาหมิ่นประมาท การดูหมิ่นซึ่งหน้า หรือการหมิ่นประมาทในรูปแบบอื่นๆ การฝ่าฝืนการรักษาความลับ
 • ไซเบอร์การประกันภัยค่าใช้จ่ายของบุคคลที่หนึ่งและความรับผิดต่อบุคคลที่สามสำหรับการเปิดเผยข้อมูลทางดิจิตอลจากเหตุการณ์ละเมิดความปลอดภัย
 • ความรับผิดชอบทั่วไปการบาดเจ็บทางร่างกาย ความเสียหายทางทรัพย์สิน การบาดเจ็บส่วนบุคคล อันตรายต่อผลิตภัณฑ์ และความรับผิดต่อมลภาวะ
 • ค่าใช้จ่ายในการถอดถอนผลิตภัณฑ์ (เรียกคืน)การชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเรียกคืนและเรียกกลับมาอยู่ในความครอบครองซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บทางกาย

ความเชี่ยวชาญเฉพาะตลาด

เรามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการมอบความคุ้มครองประกันภัยให้แก่ธุรกิจเทคโนโลยีที่หลากหลาย ซึ่งประกอบไปด้วย:

 • บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การพัฒนาซอฟต์แวร์
 • ผู้ทำสัญญากับรัฐบาล/คู่สัญญาด้านการป้องกันประเทศ
 • เทคโนโลยีสะอาด 
 • บริการด้านโทรคมนาคม
 • การผลิตอุปกรณ์ด้านไอทีและโทรคมนาคม
 • การผลิตฮาร์ดแวร์และส่วนประกอบ

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ