ข้ามไปหน้าหลัก

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้างต้องเผชิญกับความเสี่ยงมากมายที่อาจทำให้โครงการล่าช้าและมีความรับผิดซึ่งกระทบต่อผลกำไร ไม่ว่าคุณคือผู้รับเหมา นักพัฒนา หรือเจ้าของโครงการ ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณได้ เช่น คุณสามารถซื้อกรมธรรม์เดี่ยวเพื่อคุ้มครอง ‘ความเสี่ยงโครงการเดียว’ หรือรวมเข้ากับความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับความรับผิดอื่นๆ

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครองมาตรฐานของเราครอบคลุมถึงวัสดุและ/หรือตัวงานตามสัญญา และสามารถขยายความคุ้มครองโดยรวมถึงรายการต่อไปนี้:

  • เครื่องจักรและอุปกรณ์ของผู้รับเหมา
  • ความล่าช้าในการก่อสร้าง
  • ความรับผิดจากการทำงานตามสัญญา
  • ความรับผิดต่อสาธารณะ

ผลประโยชน์

  • ผลงานอันเป็นที่ยอมรับมายาวนานในฐานะผู้นำด้านการประกันภัยสำหรับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน
  • ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคที่ได้รับการยอมรับในภาคอุตสาหกรรม
  • ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการและตรวจสอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับการยอมรับ
  • มุ่งเน้นความสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2559 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ