ข้ามไปหน้าหลัก

อาชญากรรมภายในที่ทำงานอาจส่งผลยืดเยื้อนานหลายปีและทำให้องค์กรของคุณสูญเสียเงินจำนวนมาก การประกันภัยอาชญากรรมชั้นนำของชับบ์ เสนอความคุ้มครองต่อความเสี่ยงหลากหลายรูปแบบ และจัดการกับความสูญเสียในกรณีของการกระทำความผิดทางอาญา ไม่ว่าจะเป็นการฉ้อโกง การทำลายทรัพย์สิน หรืออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ กรมธรรม์ fraudProtector ของเราจะมอบความคุ้มครองที่ครอบคลุมแก่คุณ

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครองมาตรฐานประกอบด้วย:

  • อาชญากรรมภายในองค์กร - การฉ้อโกงโดยพนักงาน
  • อาชญากรรมภายนอกองค์กร - การฉ้อโกงโดยบุคคลภายนอก โดยครอบคลุมถึง

1. อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

2. การปลอมแปลงเอกสาร

3. การปลอมแปลงสินค้า

4. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่กระทำการโดยทุจริต

5. การโจรกรรม

เรายังสามารถขยายความคุ้มครองโดยรวมถึงรายการ ต่อไปนี้:

  • การต้องโทษปรับตามสัญญา
  • การขู่กรรโชก
  • ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
  • การจ้างบุคคลภายนอก

ผลประโยชน์

  • ทีมงานผู้รับประกันภัยที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญและมีความรอบรู้เกี่ยวกับ ปัญหาอาชญากรรมเชิงพาณิชย์ขององค์กร
  • ให้ความคุ้มครองสำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก รวมถึงความสูญเสียของผู้เอาประกันภัย
  • ความแข็งแกร่งด้านเงินทุนที่สามารถรองรับความเสี่ยงที่ร้ายแรงต่างๆ และให้การปกป้องงบดุลแก่ลูกค้า

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2559 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ