ข้ามไปหน้าหลัก

กรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดในหน้าที่ของตน ไม่ว่าองค์กรของคุณจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก กรมธรรม์นี้จะให้ความ คุ้มครองแก่ คุณจากการถูกเรียกร้องสินไหมทดแทนโดยบุคคลภายนอกซึ่งอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นหรือลูกค้า จึงทำให้คุณสามารถทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจของคุณได้โดยไม่ต้องคอยกังวลใจหรือรับมือกับคดีความที่ยืดเยื้อ

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

ความคุ้มครอง

  • ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี ค่าตัวแทนทางกฎหมาย ค่าเสียหาย ค่าพิจารณาตรวจสอบ การจ่ายเงินชดใช้ให้แก่ผู้เรียกร้อง ค่าหลักทรัพย์ประกันตัว ค่าใช้จ่ายในกรณีเกิดเหตุวิกฤต ค่าชดเชยจากการถูกยึดทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องคดี ค่าประชาสัมพันธ์
  • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งตัวกลับประเทศเพื่อดำเนินคดี
  • ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการจ่ายค่าปรับและโทษปรับในคดีทางแพ่ง

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2559 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ