ข้ามไปหน้าหลัก

ชับบ์ได้รับมือกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนด้านไซเบอร์มากว่าสองทศวรรษแล้ว ขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมก็คือการติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญ อย่างเช่น การกระทำที่ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางไซเบอร์ ไม่ว่าเหตุการณ์ทางไซเบอร์จะเกิดขึ้นโดยบุคคลภายในหรือภายนอกก็ตาม รวมถึงจำนวนข้อมูลที่ได้รับผลกระทบ และอื่นๆ อีกมากมาย โดยเราจะทำการวิเคราะห์ตัวชี้วัดเหล่านี้เทียบกับแนวโน้มทั่วไปเพื่อช่วยในการพัฒนาธุรกิจของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่พันธมิตรและผู้ถือกรมธรรม์ของเรา และช่วยลดความเสี่ยงต่อความสูญเสียในอนาคต

Cyber Index℠ ของชับบ์คืออะไร

  • แพลตฟอร์มแบบอินเตอร์แอคทีฟเพื่อให้คุณได้รับทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับด้านไซเบอร์ในปัจจุบันและความเปลี่ยนแปลงของอันตรายเหล่านี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา
  • ข้อมูลการเรียกร้องค่าสินไหมทางไซเบอร์ตลอดเวลากว่าสองทศวรรษพร้อมด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ รวมถึงข้อมูลของสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้น แหล่งที่มา ขอบเขต และอื่นๆ
  • คุณสามารถเรียงลำดับข้อมูลตามขนาดบริษัทและประเภทองค์กรเพื่อทราบข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมที่เจาะจงเฉพาะธุรกิจของคุณเท่านั้น
  • และคุณสามารถส่งออกข้อมูลแผนผังต่างๆ เพื่อนำไปใส่ในรายงาน ไฟล์นำเสนอ และอื่นๆ ของตนเองได้อีกด้วย
  • รวมถึงแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่น
  • วิเคราะห์อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาข้อเสนอการบริการ

Cyber Index ของชับบ์

เข้าถึงข้อมูลในกรรมสิทธิ์ของเราได้แบบเรียลไทม์ เพื่อให้คุณได้รับทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอันตรายด้านไซเบอร์ในปัจจุบันและวิธีที่คุณสามารถทำได้เพื่อปกป้องบริษัทของคุณให้อยู่รอดปลอดภัย