ข้ามไปหน้าหลัก

Any company can be affected by a breach of sensitive customer or employee information.

ในโลกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรประเภทใดก็อาจได้รับผลกระทบจากการถูกลักลอบขโมยข้อมูลของลูกค้าหรือพนักงาน และยิ่งเทคโนโลยีทวีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เรายิ่งเสี่ยงต่อภัยคุกคามดังกล่าวมากขึ้น และนี่คือสาเหตุที่องค์กรต่างๆ ควรเตรียมพร้อมรับมือด้วยแผนประกันภัยความรับผิดทางไซเบอร์ ชับบ์ขอแนะนำกรมธรรม์การจัดการความเสี่ยงภัยทางไซเบอร์สำหรับองค์กรที่ทำธุรกิจด้านไซเบอร์ (Cyber Enterprise Risk Management Policy - ERM) เพื่อช่วยปกป้องทรัพย์สินทางธุรกิจของท่านจากการคุกคามทางไซเบอร์

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

ความคุ้มครอง

 • ความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจ อันเนื่องมาจากระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายล่มหรือถูกโจมตี รวมถึงความผิดพลาดซึ่งเกิดจากบุคลากรหรือตัวโปรแกรม
 • การสูญเสียข้อมูลและการกู้ข้อมูล ซึ่งรวมถึงการล้างเครื่องและกู้ข้อมูลกลับคืน
 • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการรับแจ้งเหตุและการสืบสวน พร้อมด้วยสายด่วนรับแจ้งเหตุที่ให้บริการหลายภาษาตลอด 24 ชม. ทุกวันไม่มีวันหยุด และตัวแทนที่พร้อมให้บริการตลอดเวลาอีกด้วย
 • ค่าใช้จ่ายจากความล่าช้า การติดขัด และการเร่งทำงาน ซึ่งเป็นผลมาจากการหยุดชะงักของธุรกิจ
 • ค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาการเสียชื่อเสียงและการสื่อสารในภาวะวิกฤติ
 • ความรับผิดอันเกิดจากความล้มเหลวในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ
 • ความรับผิดอันเกิดจากการใช้งานเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • การขู่กรรโชกที่เกี่ยวกับระบบหรือข้อมูล/การถูกข่มขู่ว่าจะถูกเปิดเผยความลับ การแบล็คเมล (ในส่วนที่ได้รับการประกัน)
 • ความรับผิดทางสื่อออนไลน์
 • ค่าใช้จ่ายจากการตรวจสอบโดยภาครัฐ

ทำไมต้องเลือกชับบ์

 • ผู้ให้บริการโซลูชันความเสี่ยงทางไซเบอร์ชั้นนำตั้งแต่มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรกในปี 2541
 • ความคุ้มครองของเรามาจากความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งด้วยประสบการณ์การเรียกค่าสินไหมทดแทนและการค้ำประกันอันยาวนาน
 • แนวปฏิบัติระดับโลกด้านไซเบอร์โดยเฉพาะความชำนาญด้านประกันภัยไซเบอร์ระดับโลกผสานกับความชำนาญของผู้เชี่ยวชาญในระดับท้องถิ่น
 • พร้อมบริการรับมือก่อนเกิดความเสียหายและบริการรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ครอบคลุม

[VIDEO] ปกป้องธุรกิจของคุณให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงทางไซเบอร์

โซลูชันการจัดการความเสี่ยงภัยทางไซเบอร์สำหรับองค์กรที่ทำธุรกิจด้านไซเบอร์จากชับบ์ให้ความคุ้มครองและบริการที่คุณต้องการเพื่อลดความเสี่ยงทางไซเบอร์

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ