ข้ามไปหน้าหลัก

สถานประกอบการและผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์หรือการดูแลสุขภาพมีความ เสี่ยงที่ซับซ้อนและเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องมากที่สุด คุณสามารถปกป้องสถานประกอบการ ชื่อเสียง และทรัพย์สินทางการเงินได้ด้วยบริการประกันความรับผิดสำหรับผู้ประกอบ วิชาชีพทางการแพทย์ Chubb Elite โดยกรมธรรม์จะครอบคลุมและปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ ซึ่งคุ้มครองแม้กระทั่งการกระทําของพลเมืองดีและอีกมากมาย

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

ความคุ้มครอง

  • การประกันสำหรับรายบุคคล – เรามีบริการที่ครอบคลุมหลากหลายขั้นอาชีพ ตั้งแต่แพทย์แผนปัจจุบันไปจนถึงผู้ประกอบอาชีพทางการแพทย์จีนแผนโบราณ
  • โรงพยาบาลที่เน้นการดูแลผู้ป่วยระยะเฉียบพลัน
  • ระบบการดูแลสุขภาพ
  • ระบบการให้บริการแบบบูรณาการ
  • โรงพยาบาลเพื่อการเรียนการสอน
  • โรงพยาบาลเด็ก
  • โรงพยาบาลเฉพาะทาง รวมถึงในด้านสุขภาพเชิงพฤติกรรม เวชบำบัดวิกฤต การฟื้นสภาพ การดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟู และการดูแลผู้ป่วยระยะเฉียบพลันในระยะยาว

ผลประโยชน์

  • การสนับสนุนจากเครือข่ายทั่วโลก ชับบ์มีศักยภาพที่ครอบคลุมหลากหลายประเทศในการให้คำแนะนำและออกกรมธรรม์ สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่ผู้เอาประกันภัยของเราที่อยู่ในทั่ว โลก
  • การบริหารจัดการความเสี่ยงและการสนับสนุนจากบริษัทประกันภัยที่มีความมั่นคง ทางการเงิน การดำเนินงานการรับประกันภัยโดยบริษัทหลักของชับบ์ได้รับการจัดอันดับด้าน ความแข็งแกร่งทางการเงินในระดับ AA จาก Standard & Poor’s และระดับ A จาก A.M. Best*
  • การจัดการด้านการเรียกร้องสินไหมทดแทนที่รวดเร็วโดยทีมบริการสินไหมทดแทน ประจำท้องถิ่นของเรา ซึ่งจะช่วยให้ผู้เอาประกันภัยสามารถกลับมาปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนได้โดย เร็ว

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2559 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

คุ้มครองความเสี่ยงต่อวิชาชีพทางการแพทย์

ปกป้องสถานประกอบการ ชื่อเสียง และทรัพย์สินทางการเงินได้ด้วยบริการประกันความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ด้วย Chubb Elite

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ