ข้ามไปหน้าหลัก

ปัจจุบันบริษัทต่างๆ ถูกกดดันให้คำนึงถึง “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม’ เนื่องจากการออกกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้นและแรงกดดันจากสาธารณะ ชับบ์มีความพร้อมให้บริการในเอเชียแปซิฟิกเพื่อช่วยคุณในการบิรหารความเสี่ยงภัยทางด้านสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ที่ยืดหยุ่นของเราไม่เพียงแต่จะนำเสนอการแก้ปัญหาที่สามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อช่วยคุณบริหารจัดการความเสี่ยงในทั่วโลก แต่ยังครอบคลุมความรับผิดด้านสิ่งแวดล้อมทั้งต่อผู้เกี่ยวข้องโดยตรงและบุคคลภายนอก

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

ความคุ้มครอง

 • ความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูเยียวยา (รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนทดแทน) มลภาวะที่เกิดขึ้นบนภายใน หรือที่แพร่กระจายออกมาจากสถานที่ที่เอาประกันภัย
 • ความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูเยียวยาสำหรับการเรียกร้องสินไหมทดแทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับมลภาวะที่เกิดขึ้นบน ภายในหรือที่แพร่กระจายออกมาจากสถานที่ที่เอาประกันภัย
 • ความคุ้มครองสำหรับบุคคลภายนอกต่อการบาดเจ็บทางร่างกาย ความเสียหายต่อทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูเยียวยามลภาวะที่เกิดขึ้นบน ภายใน หรือที่แพร่กระจายออกมาจากสถานที่ที่เอาประกันภัย
 • ความคุ้มครองสำหรับบุคคลภายนอกต่อการบาดเจ็บทางร่างกาย ความเสียหายต่อทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูเยียวยามลภาวะที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือผลิตภัณฑ์
 • ความคุ้มครองสำหรับการเรียกร้องสินไหมทดแทนที่เกิดจากสถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลตามรายการที่ระบุไว้ซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่ได้เป็นเจ้าของ
 • ความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายทางกฎหมายในการต่อสู้คดีสำหรับการเรียกร้องสินไหมทดแทนใดๆ ที่ครอบคลุมอยู่ภายใต้กรมธรรม์
 • ความคุ้มครองครอบคลุมรวมถึงการเรียกร้องสินไหมทดแทนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดทางอารมณ์หรือความทุกข์ทรมานทางด้านจิตใจ
 • ความคุ้มครองสำหรับการเรียกร้องสินไหมทดแทนจากความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติ
 • ความคุ้มครองสำหรับการเรียกร้องสินไหมทดแทนที่เกี่ยวข้องกับเชื้อรา
 • ความคุ้มครองสำหรับถังเก็บวัสดุใต้ดิน
 • ความคุ้มครองสำหรับการหยุดชะงักของธุรกิจของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
 • ความคุ้มครองสำหรับการเผชิญต่อความเสี่ยงภัยในต่างประเทศ
 • ชับบ์มีศักยภาพในการเสนอความคุ้มครองเป็นระยะเวลานานถึง 10 ปี และสามารถรองรับความคุ้มครองในวงเงินจำกัดความรับผิดได้สูงถึง 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือมากกว่า หากต้องการ

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2559 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ