ข้ามไปหน้าหลัก

ผลประโยชน์

1. ความเสียหายต่อทองคำที่มีไว้เพื่อจำหน่ายภายในสถานที่เอาประกันภัย

ความคุ้มครอง

การประกันภัยนี้คุ้มครองความเสียหายต่อทองคำที่มีไว้เพื่อจำหน่าย ณ สถานที่เอาประกันภัยตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย อันเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้ในระหว่างเวลาทำการ

  • การชิงทรัพย์
  • การปล้นทรัพย์
  • การวิ่งราวทรัพย์ ซึ่งต้องมีหลักฐานประกอบเป็นภาพจากโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อยืนยันว่าได้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวจริง*

อนึ่ง การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ และการวิ่งราวทรัพย์ที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์นี้จะเป็นไปตามคำจำกัดความที่ระบุไว้

2. ความเสียหายต่อตัวอาคาร ตู้นิรภัย กระจก เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ตู้แสดงสินค้าทองคำ เครื่องชั่ง และโทรทัศน์วง

เงื่อนไข: 

เสนอขายเฉพาะร้านทอง

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2559 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ