ข้ามไปหน้าหลัก

หากธุรกิจของคุณเกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ทางด่วน ทางรถไฟ และการวางท่อ แผนประกันนี้เหมาะอย่างยิ่งเนื่องจากสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ ซึ่งครอบคลุมความคุ้มครองสำหรับองค์กรของคุณจากความเสี่ยงและความรับผิดโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ผู้รับประกันภัย และเจ้าหน้าที่การเรียกร้องสินไหม คุณสามารถเลือกซื้อกรมธรรม์ได้ทั้งแบบคุ้มครองรายปีหรือคุ้มครองเฉพาะโครงการเดียว

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

ความคุ้มครอง

ความคุ้มครองมาตรฐานของเราประกอบด้วย:

  • ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการออกแบบผิดพลาด 
  • การขยายช่วงระยะเวลาการบำรุงรักษา 
  • ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
  • ความเสียหายเฉพาะต่อทรัพย์สิน
  • ความรับผิดส่วนแรกต่อบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ สามารถขยายความคุ้มครองโดยรวมถึงรายการต่อไปนี้: 

  • ความล่าช้าในการก่อสร้าง
  • ความเสียหายจากการออกแบบทั้งหมด

ผลประโยชน์

  • ผลงานอันเป็นที่ยอมรับมายาวนานในฐานะผู้นำด้านการประกันภัยสำหรับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน 
  • ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคที่ได้รับการยอมรับในภาคอุตสาหกรรม
  • มุ่งเน้นความสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2559 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ