ข้ามไปหน้าหลัก

แบบประกันภัยสถาบันการเงินของชับบ์ ให้การคุ้มครองจากความรับผิดทางกฎหมายต่อบุคคลที่สามอันเป็นผลจากการกระทำ โดยความประมาท ความผิดพลาด หรือการละเลยในการให้บริการทางวิชาชีพของสถาบันการเงินที่ถูกกล่าวหาหรือ เกิดขึ้นจริง

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

ความชำนาญพิเศษ

  • ธนาคารพาณิชย์
  • ธนาคารลูกค้ารายย่อย
  • บริษัทหลักทรัพย์
  • สถาบันการเงินรูปแบบอื่นๆ

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2559 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ