ข้ามไปหน้าหลัก

เป็นการให้การคุ้มครองอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ที่ครอบคลุมการสูญเสียหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ (รวมถึงซอฟต์แวร์ของระบบ) อันเกิดขึ้นโดยไม่เจตนา ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า และเกิดขึ้นโดยฉับพลันต่อความเสียหายทางกายภาพใดๆ อันเนื่องมาจากสาเหตุหรือภัยพิบัติใดๆ ก็ตามซึ่งไม่ได้ระบุข้อยกเว้นไว้ในกรมธรรม์

  • การประกันภัยอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ครอบคลุมการสูญเสียหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์อันเกิดขึ้นโดยฉับพลัน ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า และเกิดขึ้นโดยไม่เจตนา ซึ่งมีสาเหตุมาจาก:
  • อัคคีภัยและฟ้าผ่า
  • การระเบิด การขัดข้องของกระแสไฟฟ้า
  • อุทกภัยและความเสียหายเนื่องจากน้ำ
  • การกระแทกและการชนอย่างรุนแรง
  • พายุหมุน ลมมรสุม และสภาพอากาศแปรปรวนอื่นๆ
  • การลักทรัพย์และโจรกรรม
  • การทำงานขัดข้องของเครื่องปรับอากาศ
  • ความประมาทเลินเล่อ การดำเนินงานผิดพลาด ความสะเพร่า ฯลฯ ทั้งนี้ไม่รวมข้อยกเว้นตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

หากอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์เป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการทำงานอย่างต่อเนื่องของธุรกิจของคุณ อย่าปล่อยให้การเกิดอุบัติเหตุต่างๆ เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร หรือข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน สร้างปัญหาให้กับคุณ กรมธรรม์นี้จะให้ความคุ้มครองเงินชดเชยสำหรับความเสียหายทางกายภาพต่อตัวอุปกรณ์และการกู้คืนข้อมูลหรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

©สงวนสิทธิ์ พ.ศ. 2559 โดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรมธรรม์ประกันภัยนี้รับประกันโดยบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการประกันภัยฉบับสมบูรณ์เป็นไปตามที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย  โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งานประกอบการใช้เว็บไซต์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของชับบ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ