Quay lại tiêu đề chính

Tai nạn và Sức khỏe

Các Sản phẩm và Dịch vụ Bảo hiểm Tai nạn và Sức khỏe của Chubb, chuyên gia bao hiểm tai nạn và sức khỏe bổ sung với mức phí hợp lý dành cho cá nhân và gia đình

Thương vong

Sản phẩm và Dịch vụ Bảo hiểm Thương vong của Chubb, giải pháp linh hoạt và tiên tiến để giảm nhẹ rủi ro thương vong cho doanh nghiệp

Bảo hiểm Xây dựng

Sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm của Chubb dành cho lĩnh vực Xây Dựng, các giải pháp quản lý rủi ro tiến tiến và đa dạng tùy chỉnh phù hợp với các nhu cầu khác nhau

Mạng

Tiết lộ, trộm cắp dữ liệu điện tử, từ chối dịch vụ và thậm chí ngay cả những sai sót nhỏ của nhân viên cũng khiến việc bảo đảm an toàn mạng trở nên khó khăn hơn cho doanh nghiệp. Các giải pháp tùy chỉnh của Chubb sẽ mang lại sự bảo vệ và hỗ trợ mà bạn cần.

Bảo hiểm Năng lượng

Sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm của Chubb dành cho lĩnh vực Năng lượng, các giải pháp quản lý rủi ro đa dạng dành cho từng lĩnh vực riêng trong ngành

Môi trường

Sản phẩm và Dịch vụ bảo hiểm dành cho lĩnh vực Môi trường của Chubb, nhà cung cấp các giải pháp bảo hiểm môi trường truyền thống và linh hoạt cho doanh nghiệp

Các dòng Sản phẩm Bảo hiểm Tài chính

Các dòng sản phẩm và dịch vụ Bảo hiểm Tài chính của Chubb, giải pháp quản lý rủi ro cho nhiều loại hình trách nhiệm trong ngành tài chính

Bảo hiểm Hàng hải

Sản phẩm và dịch vụ dành cho ngành hàng hải từ Chubb, chuyên gia hàng đầu của các giải pháp bảo hiểm trách nhiệm linh hoạt cho nhiều loại rủi ro hàng hải

Bảo hiểm Bất động sản

Các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm dành cho lĩnh vực Bất động sản của Chubb, các giải pháp toàn diện và sự ổn định tài chính để quản lý mọi trách nhiệm và rủi ro

Doanh nghiệp lớn & đa quốc gia

Sản phẩm và Dịch vụ dành cho các doanh nghiệp lớn và đa quốc gia từ Chubb, dịch vụ cao cấp nhất cho các nhu cầu phức tạp của các doanh nghiệp lớn

Doanh Nghiệp Vừa & Nhỏ

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ là đối tượng dễ bị tổn hại nhất khi điều kiện kinh tế biến động và gián đoạn kinh doanh do dòng tiền nhỏ hơn.Chubb dựa vào thế mạnh nghiệp vụ bảo hiểm, phương pháp giải quyết bồi thường, dịch vụ khách hàng và sức mạnh tài chính để đưa ra các giải pháp cho các doanh nghiệp nhỏ. Hãy bảo vệ doanh nghiệp của bạn ngay hôm nay với bảo hiểm của Chubb.