Quay lại tiêu đề chính

Bảo hiểm Hư hỏng Máy móc & Nồi hơi

Bù đắp các tổn thất và thiệt hại phát sinh do hư hỏng máy móc và nồi hơi trong quá trình sử dụng

Bảo hiểm Trách nhiệm ở Nước ngoài

Chương trình bảo hiểm toàn diện cho các rủi ro thường gặp ở ngoài khơi của nhà cung cấp và nhà thầu dầu khí

Bảo hiểm Cơ sở Năng lượng Thượng nguồn & Hạ nguồn

Bảo hiểm cho các cơ sở năng lượng thượng nguồn và hạ nguồn trước nhiều loại rủi ro trong lĩnh vực hoạt động của mình.

Chính sách than đá của Chubb

Cam kết của Chubb trong vai trò là người bảo hộ Hành tinh xanh được thể hiện trong chính sách của công ty liên quan đến thẩm định đầu tư khoáng sản – than đá, ký ngày 1 tháng 7 năm 2019. Theo đó, công ty sẽ không thẩm định việc xây dựng và vận hành các nhà máy đốt than mới hoặc thẩm định rủi ro cho các công ty có hơn 30% doanh thu từ khai thác than hay sản xuất năng lượng từ than. Gói bảo hiểm rủi ro các nhà máy than vượt ngưỡng hiện tại cũng sẽ được giảm dần đến năm 2022 và chấm dứt sau đó.

Liên hệ