Quay lại tiêu đề chính

Công cụ tính toán

Công cụ tính toán

Chào quý khách,

Hãy nhập thông tin để bắt đầu nhé!

Thông tin bắt buộc
Rất tiếc, tuổi hiện tại của Quý khách không đủ điều kiện để tham gia các sản phẩm tại Chubb Life
Thông tin bắt buộc
Vui lòng nhập đúng số điện thoại
Thông tin bắt buộc

Hãy chọn sản phẩm mà Quý khách muốn tham gia tại đây nhé!

Thông tin bắt buộc

Đơn vị: đồng

Thông tin bắt buộc
Thông tin bắt buộc
Thông tin bắt buộc
Thông tin bắt buộc
Đầu tư theo khẩu vị rủi ro:
Thông tin bắt buộc
Tỷ suất đầu tư dự kiến(*):
Thông tin bắt buộc
Lãi suất minh họa:
Thông tin bắt buộc

(*) Quỹ Tăng trưởng: Cao (8,9%); Thấp (1,0%)

Quỹ Cân bằng: Cao (7,0%); Thấp (2,0%)

Quỹ Bền vững: Cao (5,5%); Thấp (3%)

Để lại thông tin tại đây, kết quả chi tiết từ công cụ tính toán sẽ được gửi đến bạn!

Thông tin bắt buộc
Vui lòng nhập email hợp lệ
Thông tin bắt buộc
Thông tin bắt buộc

Xác nhận và đồng ý về việc xử lý dữ liệu cá nhân

(Theo yêu cầu về bảo vệ dữ liệu cá nhân được quy định tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP)

Bằng việc xác nhận dưới đây, Tôi/Chúng tôi xác nhận đã đọc kỹ, hiểu rõ và đồng ý những nội dung sau đây:

1. Chấp thuận việc Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (“Chubb Life”) thực hiện các hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn việc thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân.

2. Các dữ liệu cá nhân mà Chubb Life thu thập sẽ bao gồm tuổi, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, thư điện tử (email), và các dữ liệu cá nhân khác do Tôi/Chúng tôi cung cấp cho Chubb Life.

3. Việc Chubb Life xử lý dữ liệu cá nhân của Tôi/Chúng tôi phục vụ cho các mục đích như sau:

  (i) thiết lập công cụ tính toán để khách hàng tham khảo, tìm hiểu về giải pháp bảo hiểm và tự xây dựng kế hoạch bảo hiểm theo từng sản phẩm bảo hiểm;

  (ii) liên hệ để tư vấn, phục vụ, chăm sóc cũng như nâng cao trải nghiệm khách hàng;

  (iii) xây dựng và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm phù hợp;

  (iv) các mục đích khác liên quan đến việc sử dụng website của Chubb Life.

4. Chubb Life được phép chuyển dữ liệu cá nhân của Tôi/Chúng tôi ra nước ngoài đến các quốc gia mà Tập đoàn Chubb có trụ sở cho các mục đích nêu ở mục 3 trên.

5. Chubb Life đã giải thích và Tôi/Chúng tôi đã hiểu rõ (a) các quyền của chủ thể dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật, bao gồm: (i) được biết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của mình; (ii) được truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu Chubb Life chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình; (iii) được rút lại sự đồng ý vào bất kỳ lúc nào; (iv) được xóa hoặc yêu cầu Chubb Life xóa dữ liệu cá nhân của mình; (v) được yêu cầu Chubb Life hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của mình; (vi) được yêu cầu Chubb Life cung cấp cho bản thân dữ liệu cá nhân của mình; (vii) được phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình; (viii) được khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình theo quy định của pháp luật; (ix) được yêu cầu bồi thường thiệt hại khi Chubb Life vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình theo quy định của pháp luật; (x) được tự bảo vệ hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình theo quy định của pháp luật, và (b) các nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu nêu tại Điều 10 Nghị định 13/2023/NĐ-CP trong đó có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân.

Tôi/Chúng tôi xác nhận (Vui lòng chọn 1 trong 2 ô dưới đây):
Thông tin bắt buộc