Quay lại tiêu đề chính

Bảo Vệ Doanh Nghiệp

Chúng tôi tạo ra các giải pháp rủi ro thực tiễn được hỗ trợ bởi các phân tích điểm chuẩn, các hoạt động thực tiễn tốt nhất, các bài học từ tổn thất và các tiêu chuẩn về quản lý rủi ro toàn cầu/ngăn chặn tổn thất.

Trọng Tâm Ngành

Các chuyên gia kỹ thuật về rủi ro của chúng tôi sử dụng kiến thức về doanh nghiệp và ngành của bạn để xác định và giảm thiểu rủi ro

Tài nguyên Kỹ thuật Quản lý rủi ro

Chúng tôi sử dụng Tài liệu tham khảo và các mẫu khảo sát để giúp bạn quản lý rủi ro tài sản và trách nhiệm.

Risk Engineering Exchange

Risk Engineering Exchange là một công cụ trực tuyến miễn phí, dễ sử dụng cho phép khách hàng của Chubb quản lý tất cả các rủi ro kỹ thuật từ một trung tâm duy nhất, chẳng hạn như báo cáo sự cố, lên lịch kiểm tra và theo dõi mọi hoạt động xử lý sự cố tại tất cả các cơ sở kinh doanh.

Liên hệ