Quay lại tiêu đề chính

Các thẩm định viên về rủi ro của Chubb dành thời gian tìm hiểu từng công ty, nhằm điều chỉnh chiến lược giảm thiểu rủi ro với nhu cầu kinh doanh. Đánh giá khả năng và hậu quả của rủi ro là một phần quan trọng trong đánh giá của chúng tôi dựa trên phương pháp được nêu trong ISO 31000, Quản lý Rủi ro - Nguyên tắc và Hướng dẫn.

Những lời khuyên về rủi ro cần xem xét:

 • Các tiêu chuẩn phòng ngừa thiệt hại và quản lý rủi ro trong nước và quốc tế
 • Phân tích số liệu ngành
 • Bài học từ thiệt hại
 • Dữ liệu kiểm tra mới nhất
 • Yêu cầu của Nhà sản xuất thiết bị chính hãng (OEM)
 • Thực nghiệm trong ngành

Chubb cung cấp các hệ thống đo lường rủi ro dễ hiểu và xác định xu hướng trên nhiều cơ sở. Đánh giá rủi ro có thể dựa trên các yêu cầu toàn cầu của Chubb hoặc tiêu chuẩn mà khách hàng đã phê duyệt. Ngoài ra, khách hàng của chúng tôi có thể áp dụng hệ thống đo lường rủi ro nhằm đảm bảo tích hợp với các chương trình quản lý rủi ro của doanh nghiệp hiện có.

Trách nhiệm chung

Các dịch vụ kỹ thuật rủi ro về trách nhiệm chung của Chubb được thiết kế để giải quyết các rủi ro về trách nhiệm của cơ sở nhằm giảm thiểu mức độ nghiêm trọng và tần suất tổn thất đối với các ngành khác nhau. Các dịch vụ này bao gồm:

 • Các thẩm định viên về rủi ro của chúng tôi đánh giá địa điểm rủi ro
 • Tài liệu về những bất cập được xác định, chẳng hạn như các hoạt động không an toàn
 • Đánh giá rủi ro an toàn trong cuộc sống
 • Tư vấn rủi ro sự kiện đặc biệt
 • Xác định các đề xuất cải thiện rủi ro

Chubb có hiểu biết toàn diện về rủi ro trách nhiệm chung. Các chuyên viên phân tích rủi ro dày dặn kinh nghiệm với kiến thức về kỹ thuật và công nghiệp sâu rộng có thể chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất để giúp bạn giảm thiểu những tổn thất có thể xảy ra.

Tài sản

Dịch vụ bảo hiểm rủi ro kỹ thuật của Chubb có thể hỗ trợ khách hàng trong việc quản lý rủi ro bằng cách cung cấp các giải pháp rủi ro dài và ngắn hạn để đảm bảo thành công. Các thẩm định viên rủi ro của Chubb áp dụng các kỹ năng tiên tiến trong việc bảo toàn tài sản để xác định các nguyên nhân tiềm ẩn gây ra thiệt hại và ảnh hưởng đến lợi ích của bạn. Các thẩm định viên rủi ro cũng có kinh nghiệm thực tế với các hệ thống phòng cháy chữa cháy của nhiều dạng, và cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật cho khách hàng.

Các dịch vụ bảo toàn tài sản của chúng tôi vượt xa sự bảo vệ tài sản cơ bản bao gồm:

 • Các chương trình quản lý rủi ro theo yêu cầu
 • Đánh giá chuỗi cung ứng
 • Kế hoạch kinh doanh liên tục
 • Đánh giá dự án xây dựng mới / dự án lớn
 • Phân tích thủy lực các hệ thống phòng cháy
 • Đánh giá rủi ro tự nhiên
 • Bảo trì và bảo vệ nhà máy và thiết bị chính
 • Xác minh kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy
 • Chương trình quản lý nhà thầu
 • Các bản tin về rủi ro mới diễn ra
 • Đánh giá rủi ro nguy hiểm tự nhiên 
 • Các chương trình mô tả về rủi ro (tự đánh giá)

Trách nhiệm pháp lý về sản phẩm

Các thẩm định viên rủi ro của Chubb làm việc với nhiều doanh nghiệp để cải thiện quản lý trách nhiệm dân sự của sản phẩm trong tổ chức của họ. Trong thế giới phức tạp ngày nay, quản lý rủi ro là điều cần thiết cho bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. Cho dù bạn là một nhà sản xuất, xuất khẩu, phân phối, chủ sở hữu xây dựng hoặc cung cấp dịch vụ, thì rủi ro về trách nhiệm dân sự có thể hiện hữu.

Dịch vụ quản lý rủi ro của chúng tôi được thiết kế nhằm thúc đẩy an toàn sản phẩm và giảm thiểu khả năng yêu cầu trách nhiệm pháp lý về sản phẩm của công ty. Mạng lưới nhân viên có kinh nghiệm trên toàn thế giới của chúng tôi có thể giúp bạn chuẩn bị các chương trình quản lý rủi ro và xác định cơ hội cải tiến. Chúng tôi làm việc với các nhà quản lý rủi ro để xem xét và đánh giá các khía cạnh chức năng của các tổ chức để giảm thiểu khả năng và ảnh hưởng của tổn thất trách nhiệm về sản phẩm. Các dịch vụ này bao gồm:

 • Nhận thức về phòng ngừa mất mát sản phẩm
 • Dự đoán khả năng thất bại cho các quy trình và sản phẩm khác nhau
 • Kỹ thuật thiết kế và nhân tố con người
 • Hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn; và kiểm soát phòng ngừa các phân tích cho các nhà chế biến thực phẩm

Chất lượng sản phẩm và sự an toàn thông qua chuỗi cung ứng của bạn cũng là mối quan tâm đối với quản lý rủi ro. Nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu phải đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, bao gồm cả việc cố tình giả mạo nhãn hàng cung cấp. Loại mô hình 'tin tưởng nhưng cần xác minh' này nên được áp dụng trong tất cả các ngành công nghiệp mà phụ thuộc vào nhà cung cấp. Bảo hiểm Rủi Ro kỹ thuật có chuyên môn để hỗ trợ đánh giá rủi ro chuỗi cung ứng của bạn.

Trong số các chủ đề khác, chúng tôi cung cấp các chương trình giáo dục về:

 • Xác minh trách nhiệm pháp lý của sản phẩm, quản lý và đánh giá rủi ro
 • Nhận dạng và thảo luận về các phương pháp hay nhất
 • Hướng dẫn sử dụng sản phẩm và hướng dẫn đánh giá thủ công
 • Đánh giá chính sách an toàn sản phẩm
 • Đánh giá nhãn hiệu và cảnh báo sản phẩm
 • Hệ thống kiểm soát chất lượng
 • Thủ tục xử lý khiếu nại sản phẩm

Thu nhập doanh nghiệp ngẫu nhiên

Thế giới tiếp tục trở nên nhỏ hơn khi toàn cầu hóa được thúc đẩy bởi Internet đã giúp thương mại phát triển dễ dàng hơn trên toàn địa lý. Kết quả này một phần nằm ở chuỗi cung ứng ngày càng mở rộng. Kiến thức phổ biến là nguyên liệu, thành phần và thành phẩm có nguồn gốc từ khắp nơi trên thế giới. Điều này dẫn đến kiểm soát không chặt chẽ đối với nhà nhập khẩu hoặc nhà sản xuất và dẫn đến nhiều rủi ro hơn sau đó.

Các nhà quản lý rủi ro có thể cho rằng chuỗi cung ứng phức tạp của họ là chuyện hết sức bình thường, cho đến khi một thảm hoạ xảy ra. Như đã được chứng minh trong trận động đất ở Kobe và Fukashima tại Nhật Bản, đã xảy ra sự gián đoạn lan rộng và liên tục trong nguồn cung tới nhiều ngành. Do đó, rất quan trọng để nhận biết ai tạo nên hệ sinh thái chuỗi cung ứng của bạn, sắp xếp mức độ nghiêm trọng về sự tắc nghẽn và sự tin cậy của nhà cung cấp, và thực hiện kiểm soát Doanh nghiệp một cách phù hợp.

Nền kinh tế toàn cầu, thiên tai và các tác động về biến đổi khí hậu chưa bao giờ khiến khôi phục chuỗi cung ứng kinh doanh trở nên căng thẳng hơn. Các doanh nghiệp nhận ra các mối đe dọa ngày càng tăng đối với chuỗi cung ứng của họ, và tìm cách để tăng cường nó, sẽ đảm bảo mức ổn định lành mạnh và tốt hơn. Bảo hiểm Rủi Ro kỹ thuật có chuyên môn để giúp bạn xác định rủi ro, hiểu các vấn đề và thực hiện các biện pháp bảo vệ tốt nhất.

Bồi thường lao động / Trách nhiệm pháp lý của Người lao động

Các thẩm định viên về rủi ro của Chubb giúp giảm thiểu hoặc loại bỏ các yếu tố rủi ro tại nơi làm việc, nơi mà có thể góp phần gây ra bệnh nghề nghiệp hoặc thương tích. Việc xác định và giảm nhẹ các nguyên nhân gây ra thương tích và bệnh tật này góp phần tiết kiệm chi phí bồi thường cho nhân viên và giảm chi phí gián tiếp liên quan đến tai nạn lao động. Các lĩnh vực hợp tác là:

 • Đánh giá rủi ro
 • Tư vấn quản lý
 • Chương trình nâng cao nhận thức an toàn của nhân viên
 • Đánh giá chương trình an toàn và sức khoẻ
 • Các chương trình về tai nạn

Phân tích thiết bị

Chubb cung cấp dịch vụ kỹ thuật phân tích rủi ro thiết bị cho nhiều doanh nghiệp, từ bất động sản đến sản xuất phức tạp. Các thẩm định viên rủi ro của chúng tôi tiến hành phân tích rủi ro chi tiết liên quan đến nhiều ngành công nghiệp và phân khúc thị trường. Chúng tôi được đào tạo để xác định rủi ro tiềm ẩn và các yếu tố rủi ro liên quan đến máy móc và thiết bị điện cũng như cung cấp các giải pháp về làm thế nào để giảm thiểu chi phí sửa chữa và thời gian chết cho cơ sở.Chubb provides equipment breakdown risk engineering services for a variety of businesses, ranging from real estate to complex manufacturing. Our risk engineers conduct detailed risk analysis associated with a wide range of industries and market segments. We are trained to identify potential exposures and risk factors associated with machinery and electrical equipment as well as providing solutions on how to mitigate the cost of repairs and downtime to the facility.

Liên hệ