Trang chủ

Trung tâm truyền thông

Chào mừng đến với Trung tâm truyền thông của Chubb. Luôn cập nhật các thông báo mới nhất của chúng tôi, duyệt và tải xuống các tài nguyên truyền thông, liên hệ với chúng tôi về hợp tác biên tập.

Thông tin mới - Tập đoàn Chubb

Luôn cập nhật tin tức toàn cầu mới nhất từ Chubb.

Tìm hiểu thêm
Việt Nam Tin tức

 Việt Nam.

Tìm hiểu thêm
Thông tin mới - Bảo hiểm Nhân thọ Chubb
Tìm hiểu thêm
Nhãn hiệu của chúng tôi

Tại Chubb, bảo hiểm là: lành nghề. Chúng tôi là ai. Chúng tôi làm gì. Chúng tôi phục vụ khách hàng như thế nào.

Tìm hiểu thêm
Tài nguyên truyền thông

Tiếp cận thông tin và tài liệu của Chubb gồm video, hình ảnh và tài sản thương hiệu Chubb.

Tìm hiểu thêm
Got a questions or need more information?

Get in touch with our Media Relations team

Michele Anne Minjoot
Vice President & Head of Communications

Chubb General Insurance – Singapore
+65 6398 8708 

Michele.Minjoot@chubb.com