Để có trải nghiệm tối ưu trên trình duyệt web, chúng tôi khuyến khịch bạn sử dụng một trình duyệt khác.
Trình duyệt Internet Explorer có thể chặn kết nối vào trang Chubb.com và một số tính năng trên trang web có thể không hoạt động đúng cách.

X
Quay lại tiêu đề chính

Lãnh đạo doanh nghiệp Châu Á Thái Bình Dương

Thông tin về đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp Châu Á Thái Bình Dương của Chubb.

Triển lãm video

Hình ảnh và video của chúng tôi thể hiện tầm nhìn chiến lược: Sự thạo nghề vượt trội. Phong cách này phản ánh những gì quan trọng đối với Chubb – đó là bảo vệ doanh nghiệp, gia đình và cá nhân.

Sự thật ngầm hiểu

Chúng tôi luôn cố gắng hiểu nhu cầu của khách hàng và áp dụng kinh nghiệm và hiểu biết của mình để đưa ra các giải pháp tốt nhất.

Logo Chubb & Hướng dẫn sử dụng

Tải logo Chubb và hiểu các hướng dẫn về cách sử dụng nó.

Đặt câu hỏi với chúng tôi?

Liên hệ với bộ phận truyền thông của chúng tôi

Huỳnh Thy Khuê
Phòng truyền thông

Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam
+84 28 3910 7227