Quay lại tiêu đề chính

Công nghệ sạch

Chubb xây dựng các giải pháp nhằm đáp ứng các nhu cầu bảo hiểm phức tạp của các công ty trong ngành công nghiệp sạch - cho dù các công ty đó nhận điện năng từ các nguồn năng lượng tái tạo, tạo ra hiệu quả năng lượng, hoặc giải quyết tình trạng thiếu hụt tài nguyên thiên nhiên.

Khoa học đời sống

Một trong những nhà cung cấp bảo hiểm hàng đầu trong ngành khoa học đời sống toàn cầu hơn 25 năm.

Công nghệ

Các giải pháp bảo hiểm tùy chỉnh của chúng tôi đồng bộ với những rủi ro mới nổi mà các công ty công nghệ gặp phải, cho dù doanh nghiệp của họ tập trung vào phát triển phần mềm, sản xuất phần cứng, dịch vụ công nghệ thông tin hoặc công nghệ đám mây.

Các sản phẩm nổi bật

 • Bảo hiểm trách nhiệm công cộng/chung/tại cơ sở và trong hoạt động của doanh nghiệp;
 • Bảo hiểm trách nhiệm về sản phẩm/ dây chuyền vận hành đã đi vào sản xuất
 • Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp (E&O) và bảo hiểm trực tuyến (không gian mạng)
 • Bảo hiểm trách nhiệm bồi thường cho người lao động/người sử dụng lao động
 • Bảo hiểm thử nghiệm lâm sàng
 • Bảo hiểm gián đoạn tài sản và kinh doanh
 • Bảo hiểm xây dựng
 • Bảo hiểm hủy bỏ sự kiện
 • Bảo hiểm lỗi & sai sót (E&O) sản xuất phim và sản xuất truyền thông. 
 • Bảo hiểm bồi thường giải thưởng

Tại sao chọn Chubb?

 • Tập trung vào chuyên môn: Chúng tôi là một trong số những đơn vị dẫn đầu thị trường trong việc cung cấp các giải pháp bảo hiểm vượt trội cho các ngành đang nổi và phát triển nhanh chóng như các công ty hoạt động trong lĩnh vực Giải trí, Công nghệ, Công nghệ sạch và Khoa học đời sống, qua nghiệp vụ chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu của chúng tôi.
 • Thị trường toàn cầu: Chúng tôi có các chuyên gia xét duyệt bảo hiểm, kiểm soát tổn thất và yêu cầu bồi thường có cơ sở tại 54 quốc gia, giúp đáp ứng những yêu cầu của khách hàng của chúng tôi một cách nhanh chóng.
 • Sự ổn định về tài chính: Năng lực và sự ổn định về tài chính của Chubb đáp ứng chi trả các mức yêu cầu bồi thường nằm trong số các đơn vị tốt nhất trong ngành bảo hiểm.

Liên hệ