Quay lại tiêu đề chính

Bảo hiểm Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Bảo hiểm Tử vong hoặc Tàn tật do Tai nạn Mở rộng

Bảo hiểm theo Mức độ cho Bệnh Nan Y

Bảo hiểm Hỗ trợ Nằm viện Mở rộng

Bảo hiểm khi Người giám hộ Tử vong

Bảo hiểm khi Người giám hộ bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc mắc Bệnh Nan Y

Bảo hiểm Chăm sóc Sức khỏe – Chubb Care

Được tích hợp vào sản phẩm chính, sản phẩm "Bảo hiểm Chăm sóc Sức khỏe – Chubb Care" cung cấp những quyền lợi tài chính thiết thực về chăm sóc sức khỏe, hướng đến sự bảo vệ toàn diện hơn cho khách hàng.