Để có trải nghiệm tối ưu trên trình duyệt web, chúng tôi khuyến khịch bạn sử dụng một trình duyệt khác.
Trình duyệt Internet Explorer có thể chặn kết nối vào trang Chubb.com và một số tính năng trên trang web có thể không hoạt động đúng cách.

X
Quay lại tiêu đề chính

Thông tin chung

Bảo hiểm Thương tật Toàn bộ và Vĩnh viễn

Nếu chẳng may Người được Bảo hiểm bị Thương tật Toàn bộ và Vĩnh viễn, Chubb Life sẽ chi trả Số tiền Bảo hiểm bằng 100% Mệnh giá Bảo hiểm của Sản phẩm Bảo hiểm Bổ trợ này

Tài liệu tham khảo