Quay lại tiêu đề chính

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Kính chào Quý Anh/Chị.

Lời đầu tiên, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (“Chubb Life”) xin gửi lời cám ơn đến Quý Anh/Chị đã tin tưởng và đồng hành cùng Chubb Life.

Chubb Life luôn tôn trọng sự riêng tư và cố gắng bảo vệ dữ liệu cá nhân thông qua việc cập nhật thông tin, quy trình để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật cũng như các yêu cầu nội bộ về bảo mật dữ liệu cá nhân của Tập đoàn. Do đó, bằng Thông báo này, Chubb Life xin được thông báo đến Quý Anh/Chị các nguyên tắc xử lý dữ liệu cá nhân mà Chubb Life đã, đang và sẽ thực hiện và tuân thủ, cụ thể:

1.      Dữ liệu cá nhân được xử lý: có thể bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân có thể là họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, hình ảnh cá nhân, số điện thoại, nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, địa chỉ thường trú, địa chỉ liên lạc, nơi cư trú, số CMND/CCCD/định danh cá nhân/hộ chiếu/giấy khai sinh, thông tin về nghề nghiệp, sức khỏe, thu nhập hoặc bất kỳ dữ liệu, thông tin nào mà theo quy định pháp luật tại từng thời điểm được định nghĩa là dữ liệu cá nhân.

2.     Chubb Life thu thập, lưu trữ, xử lý dữ liệu cá nhân của Anh/Chị và/hoặc được Anh/Chị cung cấp, yêu cầu điều chỉnh dữ liệu cá nhân do Quý Anh/Chị cung cấp, đăng ký với Chubb Life cho mục đích thực hiện việc giao kết, thực hiện các loại hợp đồng/phụ lục/thông báo/quyết định và các văn bản đi kèm liên quan đến hoạt động đại lý bảo hiểm; thực hiện quy trình tính toán, chi trả các khoản hỗ trợ, các quyền lợi khác và các khoản chi phí phát sinh có liên quan đến hoạt động đại lý bảo hiểm và các mục đích khác liên quan đến việc thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm của Quý Anh/Chị. Ngoài ra, Chubb Life còn sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Anh/Chị theo quy định của pháp luật và yêu cầu của các cơ quan nhà nước.

3.     Chubb Life sẽ thu thập, phân tích, đánh giá, sử dụng, lưu trữ, chuyển giao, cung cấp các thông tin, dữ liệu cá nhân cho các bên có liên quan hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan và các hoạt động khác phục vụ cho các mục đích đã nêu tại Mục 2.

4.     Các bên liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của Anh/Chị: Để phục vụ cho các mục đích xử lý dữ liệu cá nhân nêu tại Mục 2 ở trên, Chubb Life có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của Anh/Chị hoặc dữ liệu cá nhân của các bên thứ ba có liên quan đến Anh/Chị, cho các bên dưới đây: (i) khách hàng mà Anh/Chị được phân công phụ trách phục vụ hợp đồng bảo hiểm; (ii) bất kỳ người nào được ủy quyền làm đại lý bảo hiểm của Chubb Life liên quan đến hoạt động tuyển dụng, quản lý đại lý; (iii) bất kỳ công ty thành viên nào của Tập đoàn Chubb; (iv) nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (trong hoặc ngoài Tập đoàn Chubb) bao gồm các công ty giúp cung cấp dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như công ty tái bảo hiểm, công ty điều tra yêu cầu bồi thường, hiệp hội ngành nghề; (v) Chính phủ hoặc các cơ quan quản lý mà Tâp đoàn Chubb phải tiết lộ dữ liệu: (a) theo nghĩa vụ pháp lý và/hoặc luật định tại đó hoặc bất kỳ quốc gia nào khác áp dụng cho công ty cụ thể đó; hoặc (b) theo thỏa thuận giữa công ty và Chính phủ, cơ quan quản lý liên quan.

Thông tin của Anh/Chị có thể được gửi đi, lưu giữ, và xử lý ở Việt Nam hoặc ở bất kỳ quốc gia nào mà Tập đoàn Chubb có trụ sở.

5.     Việc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Anh/Chị được thực hiện kể từ thời điểm Chubb Life nhận được thông tin/dữ liệu cũng như sự đồng ý của Quý Anh/Chị cho việc xử lý thông tin/dữ liệu đó. Chubb Life sẽ duy trì việc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Anh/Chị cho các mục đích đã được nêu tại Mục 2.

6.     Cam kết của Chubb Life: Chubb Life cam kết, bằng mọi nỗ lực cần thiết và hợp lý, bảo mật và bảo vệ tất cả các thông tin cá nhân mà Quý Anh/Chị cung cấp cho Chubb Life theo những yêu cầu và tiêu chuẩn về bảo mật thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân theo pháp luật Việt Nam và theo Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân này. Trong quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của Anh/Chị có thể xảy ra sự gián đoạn, trì hoãn, ngắt kết nối hoặc bất cứ sự cố nào do các nguyên nhân nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của Chubb Life, bao gồm nhưng không giới hạn tình trạng gián đoạn do nâng cấp, sửa chữa, lỗi đường truyền của nhà cung cấp dịch vụ internet, lỗi gián đoạn kỹ thuật do nhà cung cấp hệ thống kỹ thuật, cơ sở hạ tầng khác. Trong những trường hợp như vậy, Chubb Life sẽ nỗ lực tối đa kịp thời thông báo cho Anh/Chị về sự cố xảy ra và Anh/Chị đồng ý miễn trừ cho Chubb Life khỏi mọi trách nhiệm trong những trường hợp đó.

7.     Quyền và nghĩa vụ của Anh/Chị liên quan đến dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý: Trong quá trình Chubb Life xử lý dữ liệu cá nhân của Anh/Chị, Anh/Chị có quyền (i) được biết; (ii) quyền truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu Chubb Life chỉnh sửa; (iii) rút lại sự đồng ý; (iv) xóa dữ liệu; (v) yêu cầu Chubb Life hạn chế việc sử dụng dữ liệu; (vi) yêu cầu Chubb life cung cấp cho bản thân dữ liệu cá nhân cá nhân của mình, (vii) phản đối Chubb Life và/hoặc các bên có liên quan sử dụng dữ liệu nhằm ngăn chặn/hạn chế tiết lộ dữ liệu không phục vụ cho các hoạt động được Chubb Life thông báo; (viii) quyền tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; (ix) được yêu cầu Chubb Life bồi thường cho các thiệt hại do Chubb Life vi phạm cam kết về sử dụng dữ liệu cá nhân của mình; (x) được khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính chào,

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam

 

 

“NGÀY HỘI SỰ NGHIỆP TOÀN CẦU” – KIẾN TẠO TƯƠNG LAI TRÊN HÀNH TRÌNH VẠN DẶM

PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP CÙNG THƯƠNG HIỆU BẢO HIỂM NHÂN THỌ HOA KỲ

Chương trình “Ngày hội sự nghiệp toàn cầu” là một trong những sự kiện tuyển dụng lớn nhất năm 2023 do Tập đoàn Chubb tổ chức trên phạm vi toàn cầu 6 quốc gia tại Châu Á nhằm thúc đẩy niềm đam mê và giúp bạn tỏa sáng hơn trên hành trình xây dựng nghề nghiệp một cách bền vững.

Đến với “Ngày hội sự nghiệp toàn cầu”, các ứng viên không chỉ có cơ hội tìm kiếm nghề nghiệp, mà còn có cơ hội tìm hiểu về nhu cầu thực tiễn đối với vấn đề nhân lực để định hướng tốt hơn cho mình về mục tiêu nghề nghiệp trong tương lai.

Hơn 2000 cơ hội việc làm dành cho tất cả những ứng viên tài năng đang tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững trong lĩnh vực tài chính bảo hiểm. Tại Chubb Life, các tài năng trẻ sẽ có cơ hội tiếp nhận, xây dựng và phát triển các giá trị thiết thực trên hành trình khẳng định mình, với:

  • Lĩnh vực nhân văn với tiềm năng phát triển rộng lớn tại Việt Nam, cơ hội để bạn lan tỏa giá trị ý nghĩa thật sự của bảo hiểm nhân thọ đến với các gia đình Việt Nam.
  • Hệ thống giải pháp ưu việt, được thiết kế hướng đến đúng nhu cầu của khách hàng.
  • Văn hóa chuyên nghiệp, cùng các thế hệ lãnh đạo và chuyên viên tư vấn tài chính bảo hiểm tự tin về kiến thức, chuẩn mực về đạo đức.
  • Nền tảng tài chính vững chắc và tương xứng với lộ trình phát triển tài năng, giúp bạn nâng cao chất lượng cuộc sống cho bản thân và gia đình, để niềm đam mê được tiếp thêm ngọn lửa trên hành trình đi đến thành công.

Bạn có khát khao, bạn có lý tưởng và hướng đến sự nghiệp bền vững với các giá trị thiết thực được tạo ra cho chính mình và cộng đồng? Đừng chần chừ, nhanh tay đăng ký tham gia “Ngày hội sự nghiệp toàn cầu” để tìm hiểu thêm về cơ hội nghề nghiệp tại một trong những Thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực tài chính-bảo hiểm đến từ Hoa Kỳ.

Đăng ký tại đây để nhận vé mời: Link

**

THÔNG TIN VỀ SỰ KIỆN “NGÀY HỘI SỰ NGHIỆP TOÀN CẦU”:

  • Thời gian: 15/7/2023 và 16/7/2023
  • Địa điểm: Tại Hà Nội và TP.HCM

Cùng Chubb Life Việt Nam xây dựng sự nghiệp ngay hôm nay!