Để có trải nghiệm tối ưu trên trình duyệt web, chúng tôi khuyến khịch bạn sử dụng một trình duyệt khác.
Trình duyệt Internet Explorer có thể chặn kết nối vào trang Chubb.com và một số tính năng trên trang web có thể không hoạt động đúng cách.

X
Quay lại tiêu đề chính

Bảo Hiểm Mọi rủi ro Xây dựng – Bảo hiểm Chủ thầu

Bảo hiểm dành cho chủ thầu trước mọi rủi ro trách nhiệm, chậm khởi công hay hư hỏng nhà máy và thiết bị

Bảo hiểm Mọi rủi ro Xây dựng – Bảo hiểm Xây dựng Dân dụng

Giải pháp lý tưởng để bảo vệ cho hoạt động xây dựng dân dụng, có thể mua thường niên hoặc mua theo từng dự án

Bảo hiểm Mọi rủi ro Lắp đặt

Bảo hiểm Mọi Rủi ro Lắp đặt, sản phẩm bảo hiểm linh hoạt cho ngành xây dựng và lắp đặt nhà máy và thiết bị

Giải pháp Bảo hiểm & Rủi ro xây dựng (CRIS)

Giải pháp Bảo hiểm & Rủi ro xây dựng (CRIS) cung cấp các giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp thông qua các chương trình quản lý rủi ro đa nhiệm giúp bạn thực hiện dự án xây dựng thành công

Liên hệ