Quay lại tiêu đề chính

Rủi ro trong ngành xây dựng có thể dẫn đến chậm tiến độ dự án, gây tốn kém tiền bạc và phát sinh những nghĩa vụ làm giảm lợi nhuận. Sản phẩm bảo hiểm linh hoạt này đáp ứng mọi nhu cầu của nhà thầu, chủ đầu tư hay chủ sở hữu. Ví dụ, bạn có thể mua hợp đồng bảo hiểm rủi ro cho một dự án đơn lẻ, hay một gói sản phẩm có phạm vi bảo hiểm rộng hơn.

Đặc điểm chính của sản phẩm

Phạm vi bảo hiểm

Phạm vi bảo hiểm tiêu chuẩn bao gồm các công việc và/hoặc nguyên vật liệu theo hợp đồng, và có thể mở rộng để bao gồm:

  • Nhà máy và thiết bị của nhà thầu 
  • Chậm khởi công 
  • Trách nhiệm không do lơ đễnh 
  • Trách nhiệm công cộng

Quyền lợi

  • Thâm niên vững mạnh là hãng bảo hiểm hàng đầu cho những hợp đồng dự án lớn và phức tạp
  • Các chuyên gia kỹ thuật được công nhận trong ngành
  • Chuyên môn được công nhận rộng rãi trong quy trình điều tra và giải quyết bồi thường
  • Chú trọng vào xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng

Liên hệ