Quay lại tiêu đề chính
 
Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam

Tòa nhà Trung tâm tài chính Sài Gòn
Số 9 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phone: (84 28) 3910 7227
Fax: (84 28) 3910 7228
Dịch vụ bồi thường: Claims.VN@Chubb.com      Dịch vụ khách hàng: Inquires.VN@Chubb.com

Chi nhánh Hà Nội
Phòng 606 - 608,  Tòa nhà Trung tâm
31 Hai Bà Trưng,  Quận Hoàn Kiếm
Hà Nội, Việt Nam
Tel:  (84 28) 3910 7227
Fax: (84 28) 3910 7228