Quay lại tiêu đề chính

Đại diện Kinh Doanh

Chúng tôi xây dựng một văn hóa doanh nghiệp đề cao sự Chuyên nghiệp – Đạo Đức – Chuẩn mực và Sáng tạo. Chúng tôi luôn tìm kiếm những cá nhân xuất sắc, có khát khao thành công, có đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao gia nhập đội ngũ để tạo nên những giá trị tích cực cho thị trường và khách hàng.

Môi giới/Đối tác Phân phối

Cam kết của Chubb đối với các nhà môi giới và đối tác phân phối về chuyên môn bảo hiểm, quản lý tài khoản, phạm vi sản phẩm, dịch vụ khách hàng, bồi thường và công nghệ cho môi giới và đối tác phân phối

Quan hệ đối tác với các thương hiệu tiêu dùng

Chubb đã được chứng minh có bề dày kinh nghiệm hỗ trợ tối đa hóa doanh thu cho hơn 120 đối tác kinh doanh trên khắp Châu Á Thái Bình Dương.

Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân

Chubb Life luôn tôn trọng sự riêng tư và cố gắng bảo vệ dữ liệu cá nhân thông qua việc cập nhật thông tin, quy trình để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật cũng như các yêu cầu nội bộ về bảo mật dữ liệu cá nhân của Tập đoàn. Do đó, bằng Thông báo này, Chubb Life xin được thông báo đến Quý Anh/Chị các nguyên tắc xử lý dữ liệu cá nhân mà Chubb Life đã, đang và sẽ thực hiện và tuân thủ.

Liên hệ