Quay lại tiêu đề chính

Chúng tôi ủng hộ sự nhiệt huyết của các công ty công nghệ sạch như công ty của bạn trong việc tìm kiếm các nguồn năng lượng mới thay thế. Để đáp ứng nhu cầu bảo hiểm phức tạp của bạn, chúng tôi đã xây dựng một danh mục các giải pháp bảo hiểm sâu rộng để bảo vệ doanh nghiệp của bạn trước những rủi ro của ba lĩnh vực hoạt động. Bằng cách này, bạn có thể tập trung vào việc đưa sự nhiệt huyết của bạn lên tầm tiếp theo.

Các sản phẩm nổi bật

Phạm vi bảo hiểm

Nhiên liệu tái tạo và phát điện

 

Chúng tôi có thể giúp bảo vệ bạn trước những rủi ro bất ngờ trong kinh doanh năng lượng mặt trời hoặc năng lượng gió.

Kinh doanh năng lượng tái tạo bao gồm sản xuất, dịch vụ, sản phẩm, nghiên cứu và phát triển, hoặc sử dụng công nghệ mới hoặc cải tiến công nghệ hiện có để tạo ra năng lượng sử dụng tài nguyên tái tạo.

Các bên được bảo hiểm bao gồm các chủ sở hữu và nhà điều hành nhà máy điện, nhà sản xuất linh kiện chính của tuabin gió, bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời, nhà sản xuất pin và mô-đun và các nhà phân phối.

Hiệu suất, điều khiển và công nghệ lưu trữ
Chúng tôi cung cấp các giải pháp bảo hiểm thông minh cho các công ty trong các lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, lưu trữ năng lượng, lưới điện thông minh và giao thông vận tải.

Hiệu suất, điều khiển và công nghệ lưu trữ
là bất kỳ quá trình sản xuất, dịch vụ, sản phẩm hoặc hoạt động nào tối đa hóa việc sử dụng năng lượng được tạo ra bởi các nguồn thay thế hoặc truyền thống.

Bên được bảo hiểm bao gồm các nhà phát triển hệ thống điều khiển tòa nhà, nhà sản xuất đèn LED, pin nhiên liệu, trạm sạc, phần mềm, phần cứng và các giải pháp mạng được sử dụng để cung cấp năng lượng hiệu quả hơn, đồng hồ thông minh, hệ thống giám sát, linh kiện xe và logistics.

Hệ thống quản lý tài nguyên và sản phẩm
Chúng tôi cung cấp một loạt các giải pháp bảo hiểm cho các công ty hoạt động về môi trường, không khí, tái chế rác, nước và nước thải

Các sản phẩm tối ưu hóa tài nguyên là bất kỳ hoạt động sản xuất, dịch vụ hoặc hoạt động nào tập trung vào việc quản lý việc tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên.

Các bên được bảo hiểm bao gồm những người tham gia theo dõi và kiểm soát khí thải, các sản phẩm phân hủy sinh học, hoạt động tái chế, xử lý rác thải, xử lý nước thải, lọc và bảo tồn.

Các sản phẩm của chúng tôi

 
 
 • Gói bảo hiểm về trách nhiệm
  • Bảo hiểm trách nhiệm tại cơ sở và trong hoạt động của doanh nghiệp.
  • Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm và hoạt động đã hoàn thành
  • Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp và bảo hiểm trách nhiệm lỗi & sai sót
  • Phí thu hồi sản phẩm
 • Bảo hiểm trách nhiệm quá mức
 • Các giải pháp về tài sản và thu nhập kinh doanh
 • Các giải pháp vận tải biển, bao gồm hàng dự án
 • Các giải pháp đa quốc gia
 • Không gian mạng
 • Toàn bộ những rủi ro xây lắp (EAR)/ Toàn bộ các rủi ro nhà thầu (CAR), trì hoãn khởi động (DSU).

Liên hệ