Để có trải nghiệm tối ưu trên trình duyệt web, chúng tôi khuyến khịch bạn sử dụng một trình duyệt khác.
Trình duyệt Internet Explorer có thể chặn kết nối vào trang Chubb.com và một số tính năng trên trang web có thể không hoạt động đúng cách.

X
Quay lại tiêu đề chính

Bảo hiểm Trách nhiệm Gây ô nhiễm của Nhà thầu

Sản phẩm bảo vệ cho cả nhà thầu và các nhà thầu phụ khi thi công tại hiện trường, bao gồm cả chi phí làm sạch phát sinh do yêu cầu của bên thứ ba

Bảo hiểm Trách nhiệm Gây ô nhiễm tại Cơ sở

Bảo hiểm Trách nhiệm Gây ô nhiễm tại Cơ sở bao gồm chi phí làm sạch, trách nhiệm bên thứ ba, gián đoạn kinh doanh, trách nhiệm với môi trường v.v.

Liên hệ