Quay lại tiêu đề chính

Trách nhiệm môi trường có thể ảnh hưởng tới kinh doanh. Vì vậy, bộ sản phẩm chuyên ngành Bảo hiểm Trách nhiệm Gây ô nhiễm tại Cơ sở của Chubb được thiết kế với phạm vi bảo hiểm rộng, dành cho các chủ sở hữu, người quản lý và người vận hành các cơ sở khác nhau. Cho dù trách nhiệm phát sinh từ từ, đột ngột hay bất ngờ, thì khách hàng luôn được bảo vệ đầy đủ.

Đặc điểm chính của sản phẩm

Phạm vi bảo hiểm

  • Chi phí làm sạch theo yêu cầu của cơ quan quản lý, bao gồm làm sạch sơ sở của chính mình và các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đất hoặc nguồn nước bên ngoài
  • Bảo hiểm bên thứ ba đối với thương tật, tổn thất tài sản, chi phí làm sạch và thiệt hại
  • Bồi thường cho bên thứ ba do ô nhiễm phát sinh từ việc vận chuyển sản phẩm hoặc phế thải
  • Gián đoạn kinh doanh của bên thứ nhất do ô nhiễm
  • Bảo hiểm trách nhiệm môi trường đối với thiệt hại tới đa dạng sinh học, bao gồm chi phí khắc phục bổ sung và đền bù

Quyền lợi

  • Năng lực bảo hiểm gián đoạn kinh doanh và các điều kiện đã biết theo điều khoản bảo hiểm bổ sung
  • Năng lực bảo hiểm những trách nhiệm phát sinh trong hoạt động sáp nhập và thâu tóm
  • Năng lực bảo hiểm tài sản thâu tóm và thoái vốn theo điều khoản bảo hiểm bổ sung

Liên hệ