Quay lại tiêu đề chính

Bảo hiểm hàng hóa

Bảo hiểm hàng hóa trong nước và trên toàn cầu.

Bảo hiểm giao nhận vận tải

Các giải pháp được thiết kế phù hợp cho các công ty giao nhận vận tải.

Bảo hiểm thân tàu & bảo hiểm đặc biệt

Bảo hiểm thân tàu theo nhu cầu và các sản phẩm liên quan để ứng phó với các rủi ro trong ngành.

Bảo hiểm trách nhiệm về dịch vụ hàng hải

Bảo hiểm Trách nhiệm Dịch vụ Hàng hải từ Chubb

Bảo hiểm hàng hóa dự án

Chuyên gia về bảo hiểm hàng hóa và quản lý rủi ro cho các dự án xây dựng.

Bảo hiểm tác phẩm mỹ thuật và hàng quý giá

More than 60 years’ experience of fine art and valuable goods experience with local expertise and worldwide resources.

Chỉ mất một vài phút để hoàn tất

Tao ra đơn bảo hiểm một cách hoàn hảo - đó là nền tảng của Chubb Cargo Advantage. giảm rủi ro trong việc hàng hóa di chuyển gặp vấn đề, tạo thuận lợi và hiệu quả hơn cho các nhà khai thác vận tải.

Bạn có câu hỏi hay cần thêm thông tin?

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn bảo hiểm cho những rủi ro tiềm ẩn.