Quay lại tiêu đề chính

Chúng tôi có thể cung cấp một loạt các giải pháp và lợi ích cho các công ty giao nhận vận tải được cấp phép hoạt động theo các quy định trung gian bảo hiểm địa phương hoặc sắp xếp phù hợp thông qua một bên thứ ba được cấp phép bên ngoài.

Những điểm nổi bật

Giải pháp

 • Hệ thống Chubb CargoAdvantage®, hệ thống báo giá và cấp hợp đồng bảo hiểm hàng hải độc quyền của chúng tôi, báo giá và cấp hợp đồng bảo hiểm hàng hải cho người gửi hàng
 • Bảo hiểm trách nhiệm vận tải đa phương thức và bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp
 • Bảo hiểm hàng hải hoặc bảo hiểm trách nhiệm pháp lý về vận tải mở rộng cho các hợp đồng có yêu cầu tăng hạn mức bảo hiểm và/hoặc tùy chọn phạm vi bảo hiểm rộng hơn

Ngoài ra, chúng tôi có thể hợp tác với các nhà bán lẻ tại chỗ và trên trang web và các nhà khai thác vận tải để xây dựng một chính sách bảo hiểm lô hàng giúp bảo vệ khách hàng của họ khỏi nguy cơ mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa đối với các giao dịch ngoại tuyến và trực tuyến.

Lợi ích

 • Hệ thống Chubb CargoAdvantage
 • Các giải pháp quản lý rủi ro tuỳ chỉnh
 • Hoạt động giao nhận vận tải và hàng hóa dự án đã thiết lập
 • Chuyên gia bảo hiểm hàng hải giàu kinh nghiệm
 • Hạn mức bảo hiểm cao
 • Tập trung lâu dài vào các mối quan hệ với khách hàng
 • Các chương trình đa quốc gia được thiết kế riêng
 • Phạm vi hàng hóa rộng
 • Mạng lưới các chuyên gia xử lý yêu cầu bồi thường trên toàn thế giới

Bạn có câu hỏi hay cần thêm thông tin?

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn bảo hiểm cho những rủi ro tiềm ẩn.