Quay lại tiêu đề chính

Mất mát hàng hóa, thiệt hại thân tàu, sự cố trong khi bảo quản. Ngành công nghiệp hàng hải đang phải đối mặt với một loạt các thách thức đặc thù cho dù hoạt động ở trên đất liền hay trên biển. Gói Bảo hiểm Trách nhiệm về Dịch vụ Hàng hải của Chubb (MSL) cung cấp các giải pháp bảo hiểm toàn diện nhằm bảo vệ doanh nghiệp của quý vị trước hàng loạt các trách nhiệm pháp lý - từ thương tích cá nhân đến thiệt hại của bên thứ ba.

Những điểm nổi bật

Chuyên môn hóa thị trường

Chubb có tham vọng lớn là cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho một loạt các rủi ro cho các nhà thầu thực hiện hoạt động bảo trì thông thường là công việc của một hãng sửa chữa tàu bao gồm cả sản xuất tàu.

Thị trường mục tiêu của chúng tôi cũng bao gồm các nhà khai thác hoạt động hàng hải cung cấp dịch vụ liên quan đến tàu, bao gồm nhưng không giới hạn dịch vụ:

 • Bến tàu và nơi neo đậu
 • Cung cấp nhiên liệu
 • Kho bảo quản
 • Thiết bị cho tàu
 • Vệ sinh
 • Thiết bị nâng hạ/vận chuyển
 • Khai thác đường trượt cho tàu
 • Thông tin về tàu

Nội dung bảo hiểm

Bảo hiểm MSL của Chubb bảo vệ doanh nghiệp của quý vị khỏi các rủi ro về trách nhiệm pháp lý tiêu chuẩn, bao gồm trách nhiệm pháp lý đối với thương tích cá nhân và thiệt hại về tài sản của bên thứ ba. Đồng thời cũng kết hợp bảo hiểm trách nhiệm của hãng sửa chữa tàu cho các nhà thầu thực hiện công việc bảo trì và những người tham gia vào việc sản xuất tàu biển.

Tóm tắt thông tin bảo hiểm:

 • Trách nhiệm đối với thương tích cá nhân của bên thứ ba
 • Trách nhiệm về sản phẩm
 • Trách nhiệm đối với thiệt hại về tài sản bao gồm cả tàu và bộ phận của tàu
 • Thiệt hại bao gồm toàn bộ giá trị của tàu hoặc các bộ phận của tàu
 • Máy móc, thiết bị được dỡ bỏ trên bờ và hư hỏng tài sản cho hàng hoá trên tàu hoặc khi được bốc dỡ từ tàu
 • Bồi thường cho các chi phí loại bỏ xác tàu hỏng do thiệt hại tài sản cho tàu
 • Bảo hiểm cho tổn thất gián tiếp do hậu quả và chi phí bảo vệ pháp lý
 • Bảo hiểm cho hoạt động thử nghiệm và vận hành - thử nghiệm trên biển
 • Gia hạn trách nhiệm pháp lý theo luật định lên đến 5.000.000 USD

Lợi ích

Chính sách này được thiết kế là một giải pháp chuyển giao rủi ro hiệu quả cho các nhà khai thác cảng và các nhà thầu để thu hẹp khoảng cách giữa bảo hiểm trách nhiệm chung và bảo hiểm cho Hãng sửa chữa tàu yêu cầu các điều khoản tiêu chuẩn.

Bạn có câu hỏi hay cần thêm thông tin?

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn bảo hiểm cho những rủi ro tiềm ẩn.