Quay lại tiêu đề chính

Ngoài các sản phẩm bảo hiểm hàng hóa chính của chúng tôi, chúng tôi còn cung cấp nhiều loại bảo hiểm khác cho các chủ tàu, các nhà quản lý và người thuê tàu như bảo hiểm thân tàu và máy móc, bảo hiểm giá trị gia tăng, bảo hiểm chiến tranh, bảo hiểm lãi suất vật thế chấp, bảo hiểm tổn thất do thuê mướn và hãng đóng tàu và bảo hiểm chuyển đổi. Các giải pháp bảo hiểm trách nhiệm hàng hải cũng được cung cấp cho nhiều hoạt động của ngành hàng hải, bao gồm hoạt động của các nhà khai thác bến tàu, các nhà quản lý cảng, hãng sửa chữa tàu, công ty bốc dỡ hàng và khai thác cảng.

Những điểm nổi bật

Lợi ích

  • Tập trung lâu dài vào các mối quan hệ với khách hàng
  • Chuyên gia bảo hiểm thân tàu giàu kinh nghiệm
  • Sản phẩm bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm trách nhiệm
  • Các sản phẩm được thiết kế theo yêu cầu
  • Mạng lưới các chuyên gia xử lý yêu cầu bồi thường trên toàn thế giới
  • Các giải pháp quản lý rủi ro tuỳ chỉnh

Bạn có câu hỏi hay cần thêm thông tin?

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn bảo hiểm cho những rủi ro tiềm ẩn.