Quay lại tiêu đề chính

Nếu bạn hoạt động trong ngành khoa học đời sống có nhịp độ nhanh và có tính đổi mới cao, doanh nghiệp của bạn sẽ cần một nhà cung cấp bảo hiểm theo kịp thời gian. Với các sản phẩm được thiết kế đặc biệt, quy trình thẩm định bảo hiểm và giải quyết yêu cầu bồi thường và các dịch vụ tập trung vào khách hàng, bạn có thể được bảo vệ hiệu quả cho dù bạn đang điều hành một công ty dược phẩm hay một công ty thiết bị y tế.

Các sản phẩm nổi bật

Phạm vi bảo hiểm

Trong hơn 25 năm, Chubb là một trong những nhà cung cấp bảo hiểm hàng đầu trong ngành khoa học đời sống toàn cầu. Trong thực tế, chúng tôi đã tạo ra một bộ phận cho khoa học đời sống liên tục phá vỡ những rào cản truyền thống với các giải pháp bảo hiểm vượt trội và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Chúng tôi đưa ra một loạt các giải pháp cho các công ty khoa học đời sống với các sản phẩm chuyên biệt cho trách nhiệm chung, các sản phẩm và trách nhiệm thử nghiệm lâm sàng ở người, cũng như các lỗi và sai sót. Đó là:

 

Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm chung

Sản phẩm hỗn hợp này cung cấp sự kích hoạt kép – kích hoạt qua sự việc xảy ra đối với cơ sở/hoạt động và kích hoạt qua những yêu cầu đối với trách nhiệm về rủi ro sản phẩm. Hiện có các hợp đồng bảo hiểm độc lập theo truyền thống.

Bảo hiểm lỗi và sai sót

Sản phẩm này giúp bảo vệ các công ty khỏi bị kiện tụng dẫn đến tổn thất tài chính do thất bại của sản phẩm hoặc dịch vụ để thực hiện theo quy cách sản phẩm. Có thể tùy chỉnh để đối phó với những tổn thất từ nhu cầu ngừng sử dụng sản phẩm do rủi ro chấn thương cơ thể hoặc thiệt hại về tài sản trong tương lai.

Cơ sở hạ tầng đa quốc gia của Chubb cung cấp các giải pháp bảo hiểm trên toàn thế giới với sự tiếp cận phối hợp và có chất lượng đáng tin cậy.

Chuyên môn hóa thị trường

 

 

Chúng tôi cung cấp bảo hiểm cho các công ty sau đây:

Các công ty dược phẩm

Bảo hiểm cho các nhà sản xuất thuốc theo toa, thuốc mua tự do và chất bổ sung dinh dưỡng. Chúng tôi cũng đang xem xét cung cấp bảo hiểm cho các nhà sản xuất các sản phẩm thú y, nhưng các sản phẩm này cần phải được sử dụng cho mục đích điều trị bệnh.

Các công ty thiết bị y tế

Bảo hiểm cho các nhà sản xuất thiết bị y tế và thiết bị phòng thí nghiệm được sử dụng trong nghiên cứu và phát triển các loại thuốc và thiết bị y tế mới.

Công ty phát triển thuốc

Bảo hiểm theo loại này cho các công ty, , chẳng hạn như các công ty nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học phát triển các liệu pháp mới dựa trên nghiên cứu cấu trúc gen hoặc nghiên cứu protein và các nghiên cứu khác về bệnh ở cấp độ phân tử.

Đồng thời cũng có bảo hiểm cho các công ty Tin Sinh học theo loại sau:

Tổ chức nghiên cứu theo hợp đồng

Bảo hiểm cho các công ty trong hoạt động cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các công ty dược phẩm, thiết bị y tế, hoặc phát triển thuốc trên cơ sở phí dịch vụ.

Các hoạt động dịch vụ phụ trợ này bao gồm nghiên cứu hợp đồng, công tác phòng thí nghiệm, công tác lâm sàng (liên quan đến thử nghiệm lâm sàng ở người), thiết kế sản phẩm hoặc đánh giá phát triển.

Các tổ chức sản xuất theo hợp đồng

Bảo hiểm cho các công ty cung cấp các dịch vụ sản xuất, đóng gói hoặc dán nhãn cho các công ty dược phẩm và thiết bị y tế trên cơ sở phí dịch vụ.

Các thử nghiệm lâm sàng ở người

Bảo hiểm cho các thử nghiệm lâm sàng ở người là một loại hình kinh doanh mà Công ty bảo hiểm Chubb tích cực triển khai. Chúng tôi có thể xem xét bảo hiểm độc lập đối với toàn bộ các thử nghiệm lâm sàng ở người được thực hiện bởi các đơn vị tài trợ thương mại, theo các tiêu chí thẩm định bảo hiểm được đáp ứng, các thử nghiệm lâm sàng ở người được khởi xướng bởi người nghiên cứu hoặc học thuật cụ thể.

Downloads

Liên hệ