Để có trải nghiệm tối ưu trên trình duyệt web, chúng tôi khuyến khịch bạn sử dụng một trình duyệt khác.
Trình duyệt Internet Explorer có thể chặn kết nối vào trang Chubb.com và một số tính năng trên trang web có thể không hoạt động đúng cách.

X
Quay lại tiêu đề chính

Giá đơn vị Quỹ liên kết Đơn vị

Định kỳ định giá đơn vị quỹ tối thiểu là 01 lần mỗi tuần (ngoại trừ các ngày lễ, Tết hoặc trường hợp khác theo quy định của pháp luật) và Giá đơn vị quỹ sẽ được công bố hàng tuần tại đây.

Thông tin về VinaCapital

Các Quỹ Liên kết Đơn vị được quản lý bởi các chuyên gia đầu tư chuyên nghiệp, uy tín từ VinaCapital.

Bản tin tháng về các Quỹ Liên kết Đơn vị

Định kỳ cập nhật các thông về các Quỹ liên kết đơn vị của Chubb Life với 3 Qũy bao gồm Qũy Tăng trưởng, Qũy Cân bằng và Qũy Bền vững.