Quay lại tiêu đề chính

Giá đơn vị Quỹ liên kết Đơn vị

Định kỳ định giá đơn vị quỹ tối thiểu là 01 lần mỗi tuần (ngoại trừ các ngày lễ, Tết hoặc trường hợp khác theo quy định của pháp luật) và Giá đơn vị quỹ sẽ được công bố hàng tuần tại đây.

Tình hình Hoạt động

Bản tin tháng về các Quỹ Liên kết Đơn vị

Định kỳ cập nhật các thông về các Quỹ liên kết đơn vị của Chubb Life với 3 Qũy bao gồm Qũy Tăng trưởng, Qũy Cân bằng và Qũy Bền vững.

Thông tin về VinaCapital

Các Quỹ Liên kết Đơn vị được quản lý bởi các chuyên gia đầu tư chuyên nghiệp, uy tín từ VinaCapital.