skip to main content
Chubb tại Việt Nam
Tập đoàn Chubb

Chubb là công ty bảo hiểm niêm yết đại chúng lớn nhất thế giới, hiện diện tại 54 quốc gia và các vùng lãnh thổ. Chubb chuyên cung cấp các sản phẩm bảo hiểm thương mại, bảo hiểm thương vong và tài sản cá nhân, bảo hiểm tai nạn cá nhân và bảo hiểm sức khỏe bổ sung, tái bảo hiểm và bảo hiểm nhân thọ cho nhiều nhóm khách hàng đa dạng. Công ty được biết đến với sản phẩm và dịch vụ phong phú, mạng lưới phân phối rộng khắp, sức mạnh tài chính vượt trội, năng lực bảo hiểm xuất sắc, chuyên môn giải quyết bồi thường hàng đầu và phạm vi hoạt động tại nhiều địa phương trên toàn thế giới. Công ty mẹ Chubb Limited niêm yết tại Sàn Giao dịch Chứng khoáng New York (NYSE:CB) và nằm trong danh sách chỉ số S&P 500. Chubb có các văn phòng điều hành tại Zurich, New York, London, Paris và các địa điểm khác, với gần 33.000 nhân viên trên toàn cầu.

Bảo hiểm lành nghề - định nghĩa lại tiêu chuẩn của một công ty bảo hiểm

Tại Chubb, khi viết một hồ sơ bảo hiểm là chúng tôi viết cho bạn. Chúng tôi hiều rằng dù là tập đoàn toàn cầu nhưng Chubb chưa bao giờ lớn hơn vị khách hàng nhỏ nhất. Chubb tin rằng bảo hiểm hơn cả thẩm định, đó là một nghề thủ công.

Không chỉ bảo hiểm mà là Bảo hiểm lành nghề. Không phải bạn đang được bảo hiểm mà là được bảo hiểm bởi Chubb.