Để có trải nghiệm tối ưu trên trình duyệt web, chúng tôi khuyến khịch bạn sử dụng một trình duyệt khác.
Trình duyệt Internet Explorer có thể chặn kết nối vào trang Chubb.com và một số tính năng trên trang web có thể không hoạt động đúng cách.

X
Quay lại tiêu đề chính

Bảo hiểm Hư hỏng Máy móc & Nồi hơi

Bù đắp các tổn thất và thiệt hại phát sinh do hư hỏng máy móc và nồi hơi trong quá trình sử dụng

Bảo hiểm Trách nhiệm ở Nước ngoài

Chương trình bảo hiểm toàn diện cho các rủi ro thường gặp ở ngoài khơi của nhà cung cấp và nhà thầu dầu khí

Bảo hiểm Năng lượng & Dịch vụ Công ích

Solution for power & utilities facilities with market specialization like major power generators, nuclear power, etc.

Bảo hiểm Cơ sở Năng lượng Thượng nguồn & Hạ nguồn

Bảo hiểm cho các cơ sở năng lượng thượng nguồn và hạ nguồn trước nhiều loại rủi ro trong lĩnh vực hoạt động của mình.

Liên hệ