Quay lại tiêu đề chính

Bảo hiểm Hư hỏng Máy móc & Nồi hơi

Bù đắp các tổn thất và thiệt hại phát sinh do hư hỏng máy móc và nồi hơi trong quá trình sử dụng

Bảo hiểm Trách nhiệm ở Nước ngoài

Chương trình bảo hiểm toàn diện cho các rủi ro thường gặp ở ngoài khơi của nhà cung cấp và nhà thầu dầu khí

Bảo hiểm Năng lượng & Dịch vụ Công ích

Solution for power & utilities facilities with market specialization like major power generators, nuclear power, etc.

Bảo hiểm Cơ sở Năng lượng Thượng nguồn & Hạ nguồn

Bảo hiểm cho các cơ sở năng lượng thượng nguồn và hạ nguồn trước nhiều loại rủi ro trong lĩnh vực hoạt động của mình.

Liên hệ