Quay lại tiêu đề chính

Với lợi thế kinh nghiệm và chuyên môn từ thị trường bảo hiểm trách nhiệm ở nước ngoài, Chubb cung cấp chương trình bảo hiểm toàn diện cho các rủi ro thường gặp của nhà cung cấp và nhà thầu dầu khí. Đội ngũ chuyên gia tư vấn rủi ro và bồi thường của chúng tôi đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhanh chóng và linh hoạt, để bạn tập trung vào công việc kinh doanh.

Đặc điểm chính của sản phẩm

Phạm vi bảo hiểm

 • Trách nhiệm bất ngờ của nhà thầu phụ
 • Thiệt hại đối với tài sản hiện có
 • Trách nhiệm theo hợp đồng, thỏa thuận miễn trừ và giữ vô hại
 • Người ủy nhiệm trong vai trò là người được bảo hiểm bổ sung
 • Trách nhiệm hàng hải
 • Chương trình bảo hiểm đa quốc gia với mạng lưới hoạt động của Chubb tại 54 quốc gia trên toàn thế giới

Quyền lợi

 • Năng lực Đa quốc gia
  Là hãng dẫn đầu thị trường, từ nhiều năm nay chúng tôi đã và đang bảo hiểm rủi ro trách nhiệm của nhà thầu dầu khí ở nước ngoài trên toàn cầu. Sự am hiểu thị trường địa phương, kết hợp với tầm nhìn khắp thế giới của một hãng bảo hiểm toàn cầu đã đưa chúng tôi đến thành công.
 • Mạng lưới Dịch vụ Toàn cầu
  Khách hàng sẽ được tiếp cận những nền tảng và công cụ tiên tiến toàn cầu của chúng tôi, với sự hậu thuẫn của các cơ sở và chuyên gia địa phương, đáp ứng mọi nhu cầu hợp đồng bảo hiểm.
 • Cam kết Dài hạn với Khách hàng
  Chúng tôi hợp tác với nhiều đối tác là các nhà thầu và công ty dẫn đầu trong ngành để cùng nhau phát triển.
 • Phạm vi bảo hiểm Dẫn đầu thị trường
  Chúng tôi bảo hiểm đa dạng các loại hình rủi ro, để khách hàng và nhân viên của họ được rảnh trí tập trung vào các ưu tiên trong hoạt động kinh doanh.

Liên hệ