Quay lại tiêu đề chính

Một chương trình bảo hiểm lý tưởng, phù hợp với mọi nhu cầu bảo hiểm xây dựng dân dụng như dự án thủy điện, đường cao tốc, đường ống dẫn. Một đội ngũ các nhà bảo hiểm chuyên ngành và chuyên viên giải quyết bồi thường sẽ mang đến cho bạn rất nhiều giải pháp để bảo vệ doanh nghiệp trước mọi rủi ro và trách nhiệm. Có thể mua thường niên hoặc theo từng dự án riêng lẻ.

Đặc điểm chính của sản phẩm

Phạm vi bảo hiểm

Phạm vi bảo hiểm tiêu chuẩn bao gồm:

  • Hậu quả do thiết kế không phù hợp
  • Gia hạn thời gian bảo hành
  • Thiên tai
  • Thiệt hại tài sản
  • Trách nhiệm chính đối với bên thứ ba 

Phạm vi bảo hiểm cũng có thể mở rộng để bao gồm:

  • Chậm khởi công
  • Toàn bộ thiết kế

Quyền lợi

  • Thâm niên vững mạnh là hãng bảo hiểm hàng đầu cho những hợp đồng dự án lớn và phức tạp
  • Các chuyên gia kỹ thuật được công nhận trong ngành
  • Chú trọng vào xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng

Liên hệ