Quay lại tiêu đề chính

Sản phẩm này bảo hiểm cho các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động xây dựng và lắp đặt thiết bị và nhà máy điện hoặc cơ khí. Được cung cấp bởi các nhà bảo hiểm lành nghề, có thể tùy chỉnh mọi giải pháp, đây là gói bảo hiểm hoàn hảo cho các nhà thầu cơ khí và điện, các chủ đầu tư, nhà sản xuất và bất kỳ bên nào tham gia vào các công trình lắp đặt lớn và phức tạp.

Đặc điểm chính của sản phẩm

Lĩnh vực trọng tâm

 • Xây dựng nhà máy điện
 • Thiết bị dầu khí
 • Ngành công nghiệp sắt thép, nhôm, xi măng
 • Nhà máy đóng chai
 • Dược phẩm

Phạm vi bảo hiểm

 • Xây dựng và/hoặc lắp đặt thiết bị và nhà máy điện hoặc cơ khí ở bất kỳ nơi nào  trên toàn thế giới
 • Tổn thất trong giai đoạn kiểm nghiệm và vận hành thử trước khi chuyển giao, thiệt hại trong giai đoạn bảo hành theo hợp đồng
 • Di chuyển và lắp đặt lại máy móc trong khi kiểm nghiệm, vận hành thử và bảo trì máy móc đã lắp đặt
 • Đổ vỡ và cháy nổ trong quá trình kiểm nghiệm và vận hành thử
 • Các hợp đồng ở nước ngoài, với một số hạn chế về lãnh thổ và môi trường nguy hiểm 

Phạm vi bảo hiểm tiêu chuẩn: 

 • Lỗi thiết kế theo điều khoản LEG 2/96
 • Thiệt hại đối với thiết bị đã lắp đặt trong các lần bảo trì

Tuy nhiên, có thể mở rộng phạm vi bảo hiểm để bao gồm: 

 • Phạm vi bảo hiểm rộng hơn đối với lỗi thiết kế 
 • Bảo trì bảo hành mở rộng hoặc “toàn bộ”

Quyền lợi

 • Kinh nghiệm bảo hiểm nhiều loại hình rủi ro từ các hợp đồng lắp đặt tiêu chuẩn cho đến những nhà máy điện và năng lượng quy mô lớn 
 • Thâm niên vững mạnh là hãng bảo hiểm hàng đầu cho những hợp đồng dự án lớn và phức tạp 
 • Năng lực bảo hiểm cho các hợp đồng tại nhiều vùng lãnh thổ nước ngoài 
 • Các chuyên gia đánh giá rủi ro giàu kinh nghiệm có thể hỗ trợ trong công tác quản trị rủi ro và giảm thiểu rủi ro, cũng như đảm bảo duy trì các tiêu chuẩn trong suốt quá trình lắp đặt

Liên hệ