Quay lại tiêu đề chính

Giải pháp CRIS của Chubb đã đưa Đội ngũ Thực tiễn ngành Xây dựng (khu vực Châu Á Thái Bình Dương) của chính Chubb lên một trình độ mới thông qua các giải pháp doanh nghiệp toàn diện. Chúng tôi kết nối các chuyên gia bảo hiểm với khách hàng và/ hoặc nhà môi giới để tạo ra sản phẩm bảo hiểm trọn gói – từ bảo hiểm Trách nhiện đến bảo hiểm Hàng hải – dưới hình thức một đầu mối liên lạc duy nhất. Điều này mang lại tiện ích và lợi thế cho doanh nghiệp của bạn.

Tiêu điểm về dịch vụ

Lợi ích

  • Chào giá từ một đầu mối duy nhất
  • Liên hệ với một đầu mối duy nhất sau khi ký hợp đồng bảo hiểm với Chubb
  • Các giải pháp và quyền lợi bảo hiểm tùy chỉnh
  • Tiện lợi – toàn diện
  • Một đầu mối liên hệ duy nhất khi có yêu cầu bồi thường

Đối với các dự án lớn hay nhỏ dành cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), chúng tôi đều có thể thiết kế các gói bảo hiểm theo yêu cầu nhằm tạo ra một chương trình quản lý rủi ro đa nhiệm và xuyên suốt cho các khách hàng.

Liên hệ