Quay lại tiêu đề chính

Bảo hiểm liên kết đơn vị

Sản phẩm kết hợp giữa đầu tư và bảo vệ, đem đến cho bạn khả năng đầu tư linh hoạt giúp gia tăng tài sản và đáp ứng trọn vẹn nhu cầu bảo vệ bạn cùng gia đình.

Bảo hiểm Sức khỏe

Sản phẩm và Dịch vụ Bảo hiểm Sức khỏe của Chubb, sự bảo vệ toàn vẹn cho tài chính và mục tiêu của bạn trước những chi phí y tế đột xuất

Bảo hiểm Bổ trợ

Chỉ cần trả thêm một mức phí bảo hiểm không lớn, khách hàng có thể tham gia thêm các Sản phẩm Bảo hiểm Bổ trợ để bảo vệ toàn diện cho bản thân và gia đình hơn trước những rủi ro tai nạn, bệnh nan y, hay điều trị y tế..

Bảo hiểm Phi nhân thọ cho Cá nhân

Sản phẩm và Dịch vụ Bảo hiểm Phi nhân thọ cho Cá nhân từ Chubb, giải pháp linh hoạt và toàn diện để bảo vệ nhà cửa, xe cộ và tài sản quý giá của bạn

Bảo hiểm du lịch

Để bảo hiểm đầy đủ cho chuyến đi của bạn khi có bất trắc, sản phẩm Bảo hiểm Du lịch với nhiều quyền lợi và mức phí hợp lý.